«Τιραμόλας» για 7 Αστυνομικά Τμήματα της Μεσσηνίας

«Τιραμόλας» για 7 Αστυνομικά Τμήματα της Μεσσηνίας
ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
«Τιραμόλας» για 7 Αστυνομικά Τμήματα της Μεσσηνίας

Τα πάντα πρέπει να κάνουν τα Αστυνομικά Τμήματα, αλλά χωρίς προσωπικό
 
Μέχρι και Γραφεία Ασφάλειας και Τροχαίας προβλέπεται να έχουν!
 
 
Ικανότητες… τιραμόλα και κλωνοποίησης, πρέπει να αποκτήσουν όσοι αστυνομικοί υπηρετούν σε Αστυνομικά Τμήματα που έχουν χαρακτηρισθεί γενικής αρμοδιότητας με το νόμο της αναδιάρθρωσης. Το Προεδρικό Διάταγμα της ανασύστασης της Ελληνικής Αστυνομίας, προβλέπει ότι αυτά τα κουτσουρεμένα Αστυνομικά Τμήματα που άφησε στην περιφέρεια με τους 10 αστυνομικούς όλους κι όλους, θα πρέπει να ιδρύσουν και να λειτουργούν ξεχωριστά Γραφεία Ασφάλειας και Τροχαίας και ενίοτε και Τουρισμού!
Στη Μεσσηνία, εκτός από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, όλα τα υπόλοιπα, και τα 7, έχουν ήδη χαρακτηρισθεί γενικής αρμοδιότητας.
Δηλαδή, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, στα Αστυνομικά Τμήματα Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Τριφυλίας, Οιχαλίας, Γαργαλιάνων, Πύλου – Νέστορος και Κορώνης, πρέπει να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν ξεχωριστά γραφεία Ασφάλειας και Τροχαίας. Στα περισσότερα από αυτά τα Τμήματα με τη βία υπηρετούν 10-15 αστυνομικοί, αριθμός που στην ουσία δεν επαρκεί για να λειτουργήσει  σωστά ούτε ως απλό Αστυνομικό Τμήμα.
 
Θα τα κάνουν όλα
Το Προεδρικό Διάταγμα της αναδιάρθρωσης προβλέπει ότι τα Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών διαρθρώνονται στα ακόλουθα Γραφεία:
- Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης και εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους. Επιπλέον, χειρίζεται συγκεκριμένες υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής, σωματικών βλαβών και κατά της προσωπικής ελευθερίας. Επίσης, φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών.
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση των οικονομικών και του υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
Αστυνομικά Τμήματα, στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων δεν εκτείνεται η δικαιοδοσία των Υπηρεσιών Ασφάλειας και Τροχαίας, χαρακτηρίζονται ως Τμήματα γενικής αρμοδιότητας και διαρθρώνονται, επιπλέον, στα εξής Γραφεία:
-         Γραφείο Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, το χειρισμό των θεμάτων σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν σε αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών, για υποθέσεις ναρκωτικών, για αντιμετώπιση ρατσιστικής βίας, κ.ά.
-        Γραφείο Τροχαίας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες τροχονομικής αστυνόμευσης, ρύθμισης κυκλοφορίας και Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων.
Όπως προαναφέραμε, στη Μεσσηνία 7 τμήματα έχουν χαρακτηρισθεί γενικής αρμοδιότητας.
 
Με αποκλειστικά καθήκοντα
Επίσης, το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει ότι ο αριθμός των μελών του προσωπικού των Γραφείων Ασφάλειας και Τροχαίας στα Τμήματα αυτά, καθορίζεται από τον Διευθυντή Αστυνομίας, ο οποίος εγκρίνει και τις εσωτερικές μετακινήσεις του προσωπικού, από και προς τα Γραφεία αυτά, μετά από γνώμη του Διοικητή της Υπηρεσίας. Παράλληλα, όμως, προβλέπεται ότι το αστυνομικό προσωπικό που θα στελεχώνει τα Γραφεία αυτά των Τμημάτων θα εκτελεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες αυτών και μόνο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δε μπορεί να διατεθεί για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας και κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντή Αστυνομίας.
Τέλος, στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν ή το επιβάλλουν, κατά περίπτωση, δύναται, με διαταγή του Διευθυντή Αστυνομίας, να λειτουργεί ενιαίο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης - Τροχαίας - Ασφάλειας, το οποίο ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων.
Επιπλέον αυτών, στο Αστυνομικό Τμήμα Πύλου - Νέστορος, πρέπει να λειτουργεί και Γραφείο Τουρισμού.
 
 
 
 
Της Βίκυς Βετουλάκη 

www.tharrosnews.gr