«Φέρτε» μας πειστήρια !!!

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΥΤΑ
«Φέρτε» μας πειστήρια !!!

«Βόσκει ο γάιδαρος εκεί που θα τον δέσουν» , δηλαδή, επωφελείται κανείς όσο μπορεί, από την κατάσταση στην οποία κατ’ ανάγκη θα βρεθεί κάποιος άλλος (Παροιμία του λαού μας).

Άρθρο 280 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: «Όλα τα έγγραφα και τα άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν σ’ αυτόν που έχει συλληφθεί και έχουν σχέση με το έγκλημα κατάσχονται και παραδίδονται με αυτόν και τη σχετική έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα ή ανακριτή.».

https://trikalaview.gr/wp-content/uploads/2016/11/kwstas-xytas.jpgΤου Χύτα Κωνσταντίνου

Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών

 

Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Τμήματα Πειστηρίων που λειτουργούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη φύλαξη και αποθήκευση των πειστηρίων.

Μετά τις εξιχνιάσεις εγκλημάτων και την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας από τις αστυνομικές αρχές, υποβάλλεται στις εισαγγελικές αρχές η δικογραφία, μαζί με τα πειστήρια των αξιόποινων πράξεων.

Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αδυνατούν να τα παραλάβουν και οι Εισαγγελίες επιστρέφουν τα πειστήρια, συντάσσοντας υπηρεσιακά σημειώματα για τη φύλαξή τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (λόγω έλλειψης χώρων επειδή έχουν «φρακάρει» οι αποθήκες τους και έτσι στοιβάζονται σε γραφεία και διαδρόμους όπλα, μαχαίρια, ρουχισμοί -κουκούλες, γάντια κ.ά., που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για την τέλεση δεκάδων εγκλημάτων!!!).

Ως αποτέλεσμα των προαναφερομένων είναι να τα παραλαμβάνει για φύλαξη εκ νέου η Ελληνική Αστυνομία η οποία έχει επιφορτιστεί και με αυτό το πάρεργο!!! Είναι τραγικό εν έτη 2018 να φυλάσσονται στις Αστυνομικές Υπηρεσίες πειστήρια εγκληματικών πράξεων και αδικημάτων.

Απόρροια αυτής της πρακτικής είναι να δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα συμφόρησης και αδικαιολόγητου πρόσθετου υπηρεσιακού βάρους στο αστυνομικό προσωπικό. Επιπλέον, οι αστυνομικοί καθίστανται υπεύθυνοι για την ασφαλή και λειτουργική φύλαξη των πειστηρίων, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η ευθύνη.

Αλήθεια η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει τέτοιες υποδομές στις εγκαταστάσεις της αφενός και αφετέρου ποιος θα καλύψει τον συνάδελφό μας σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς κάποιου πειστη - ρίου; Θα μας απαντήσει κάποιος επιτέλους;

Τα πειστήρια δυσχεραίνουν αφάνταστα τη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ενώ οι ευθύνες μετακυλύονται στο αστυνομικό προσωπικό. Και το χειρότερο είναι ότι το «ενοίκιο» παραμονής των είναι δωρεάν!!!

Δεν έχει προβλεφθεί καμία ανταποδοτικότητα από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης!

Οι εκάστοτε Πολιτικές και Φυσικές Ηγεσίες του Σώματος, εδώ και πολλά χρόνια φέρουν ευθύνη για την σιωπηρή αποδοχή της όλης κατάστασης, καθότι τόσο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχουν αποστείλει πολλαπλά έγγραφα προς τους αρμόδιους υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας να βρεθεί λύση για το πολύ σοβαρό ζήτημα της πολύχρονης παραμονής των πειστηρίων σε Αστυνο - μικές Υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν έχει κατάλληλους χώρους για να αποθηκεύσει τα αποδει - κτικά στοιχεία.

Δώστε επιτέλους λύση ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου: α) να μην φυλάσσονται πλέον τα Πειστήρια σε Αστυνο - μικές Υπηρεσίες, αλλά σε συγκεκριμένα Τμήματα Πειστηρίων που λειτουργούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών, σε κτιριακές εγκαταστάσεις των Δικαστηρίων και με μέριμνα και ευθύνη των Δικαστικών Αρχών και β) να απαλλαγεί το αστυνο - μικό προσωπικό από την ευθύνη φύλαξης αυτών.

Δεν τιμά κανέναν αυτή η «τσαπατσουλιά», η οποία σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει ευνομούμενο Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ που μόλις κυκλοφόρησε