Άδεια ανατροφής τέκνου - Πρόταση εναρμόνισης του Π.Δ. 27/1986, με τα ισχύοντα σε Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα και λοιπούς Δημοσίου Υπαλλήλους

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.
Άδεια ανατροφής τέκνου - Πρόταση εναρμόνισης του Π.Δ. 27/1986, με τα ισχύοντα σε Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα και λοιπούς Δημοσίου Υπαλλήλους

Το κείμενο που ακολουθεί αναρτήθηκε στη σελίδα στο fb του συνδικαλιστικού συνδυασμου Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.: « Πρόταση εναρμόνισης του Π.Δ. 27/1986, με τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα και λοιπούς Δημοσίου Υπαλλήλους για την παράταση της εννεάμηνης (9μηνης) άδειας ανατροφής τέκνου».

Α. Ειδικότερα για τις Ένοπλες Δυνάμεις στο ΦΕΚ Β΄ 2808 από  31/8/2016 άρθρο 19 παρ. 4 αναφέρει  «Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο».

 Επίσης για το Λιμενικό Σώμα στο υπ’ αρίθμ Π.Δ. 80 από 23/11/2015, Άρθρο 6 παρ. 5 αναφέρει «Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο».

Συνεπώς, τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στο Λιμενικό Σώμα, η εννεάμηνη (9μηνη) άδεια ανατροφής τέκνου, με αποδοχές, αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες, σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω, για κάθε τέκνο.

Β. Ακόμη στο Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός κώδικας), άρθρο 53 (Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις) αναφέρει «Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω». Ως έχει αντικατασταθεί με παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4305/14.

Στην ΕΛ.ΑΣ. το Π.Δ. 27/1986 (άρθρο 10 παρ. 2) αναφέρει «Διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής χορηγείται άπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω».

Συμπερασματικά από τα ανωτέρω, ο Έλληνας Αστυνομικός λαμβάνει επιπλέον άδεια μετ’ αποδοχών διάρκειας τριών μηνών μια μόνο φορά («άπαξ»)με την έλευση τρίτου τέκνου και άνω, ως μέρος της άδειας άνευ αποδοχών και δεν δύναται να παραταθεί για τρείς (3)  μήνες η άδεια (με αποδοχές) μετά το 4ο,5ο, 6ο κτλ τέκνο όπως ισχύει στις Ε.Δ., Λ.Σ. και λοιπούς δημοσίουςυπαλλήλους.

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη και το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που οι μελετητές ορίζουν ως βραδυφλεγή βόμβα, στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας αλλά και στην ίδια την  ύπαρξη της, η πολιτεία  θα πρέπει να  σταθεί  αρωγός και να δημιουργήσει, τις κατάλληλες συνθήκες  διευκόλυνσης της οικογενειακής ζωής των πολιτών της.

    Όλοι μας γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώσουν οι γονείς  τα τέκνα τους, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Προτείνουμε άμεση εναρμόνιση του π.δ. 27/1986, με τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας και Λιμενικό Σώμα αναφορικά με την παράταση της εννεάμηνης (9μηνης) άδειας ανατροφής τέκνου, με αποδοχές, κατά τρεις (3) μήνες, στις περιπτώσεις απόκτησης τέταρτου  τέκνου και άνω, για κάθε τέκνο.  

    Η πρόταση μας είναι απόλυτα σύμφωνη με τα άρθρα 1,2,5 & 21 του Συντάγματος που στοχεύουν στην προστασία της ελληνικής οικογένειας.