Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων Aστυνομικών

Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων Aστυνομικών

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπεται η χορήγηση άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης ή γονική άδεια, για τους γονείς αστυνομικούς που έχουν ανήλικα τέκνα τα οποία είναι μαθητές στοιχειώδους, μέσης, γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης (παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Σύμφωνα με την νομοθεσία (άρθρο 10§5 του Π.Δ.27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.12/1994 και το άρθρο 24§2 του Π.Δ.75/2016 - άρθρο 53§6 του Ν.3528/2007 - υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1613 Β’ 2007) οι γονείς αστυνομικοί δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Σε καμία περίπτωση πάνω από μια ημέρα συνεχώς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προς νέα αναθεώρηση ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Ποιες είναι οι αλλαγές που θα πέσουν στο τραπέζι

Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας είναι:
- για ένα (1) τέκνο, έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος,
- για δύο (2) τέκνα και άνω, έως πέντε (5) ημέρες το έτος και
- σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.

Επίσης:
- Η άδεια χορηγείται και στους γονείς που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου.
- Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.
- Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος.
- Δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.
- Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή σχολική χρονιά!

Δυναμική Πρωτοβουλία Λαρισαίων Αστυνομικών