Άδειες Ειδικών Φρουρών Κατάταξης 2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 9η
Άδειες Ειδικών Φρουρών Κατάταξης 2019

Α. Όπως είναι γνωστό, το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., με το υπ’ αριθ. 63/14-11-2019 έγγραφό του (σχετικό δελτίο τύπου: http://www.sefeaa.gr/item/1037-adeies-newn-e-f), γενόμενο αποδέκτης παράπονων των εκπαιδευομένων Ειδικών Φρουρών της τελευταίας εκπαιδευτικής σειράς, ενόψει της τελικής αποφοίτησής τους και ανάληψης καθηκόντων σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., εντός της επερχόμενης εορταστικής περιόδου, σχετικά με την παντελή απουσία πρόβλεψης/μέριμνας χορήγησης κανονικής άδειας κατά το έτος εξόδου/τοποθέτησης 2020:

1) Αναφέρθηκε στην παραδοξότητα, να παρέχει κανείς εργασία σχεδόν ολόκληρο το έτος και από ατυχή/στρεβλή πρόβλεψη των υφισταμένων ρυθμίσεων, να μη δικαιούται κανονικής αδείας, πρόβλεψη η οποία τυγχάνει της κριτικής ως υπερβολικά σκληρής και άδικης.

2) Πρότεινε και ζήτησε την άμεση παρέμβασή του κ. Υπουργού, προς το σκοπό εκδήλωσης νομοθετικής πρωτοβουλίας, με τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 27/1987, ώστε οι εκπαιδευόμενοι Ειδικοί Φρουροί να απολαύσουν το αγαθό της κανονικής άδειας έτους 2020.

Β. Πλέον της ανωτέρω θεσμικής παρέμβασης, την εξέλιξη της οποίας παρακολουθεί το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., ενόψει της εορταστικής περιόδου και της ανάγκης και οι νέοι Ειδικοί Φρουροί όπως και οι υπόλοιποι αστυνομικοί, να βρεθούν λίγες ημέρες δίπλα στις οικογένειές τους, πρότεινε στον κ. Αρχηγό του Σώματος και κατόπιν εισήγησης του τελευταίου στον κ. Υπουργό και κ Υφυπουργό, έγινε αποδεκτό, να χορηγηθεί σε όλους τους νέους Ειδικούς Φρουρούς ολιγοήμερη άδεια κατά τη διάρκεια των εορτών.

Το  Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. ως θεσμικός θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και θεσμικός συνομιλητής με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, οφείλει να ενημερώσει θεσμικά και υπεύθυνα τους ενδιαφερομένους για τη δίκαιη αλλά και άκρως θετική για το προσωπικό αυτή απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ