Άσκηση της Πυροσβεστικής για επεμβάσεις σε κτίρια με μεγάλη επικινδυνότητα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Άσκηση της Πυροσβεστικής για επεμβάσεις σε κτίρια με μεγάλη επικινδυνότητα

Στα πλαίσια εφαρμογής σχεδίων επέμβασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα που παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα και σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, θα πραγματοποιηθεί από την Πυροσβεστική άσκηση ετοιμότητας στις 4 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί.

Η άσκηση θα γίνει στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της εταιρείας «Ελληνικά Καύσιμα ΑΕΕ» στην περιοχή «Αλυκές», με σκοπό την πρακτική εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στην αντιμετώπιση ανάλογων συμβάντων, όμοιων με αυτό που προβλέπεται στο σενάριο και στόχο την καθιέρωση της συνεργασίας και της ανάπτυξης του επιπέδου παρεχόμενης ασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ

ΣΕΝΑΡΙΟ
Ημερομηνία - ώρα: 04 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ.
Θέση επιχείρησης: Αλυκές ποταμού - Κέρκυρας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ:
α)    Η εξακρίβωση των δυσχερειών επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων της επιχείρησης.
β)     Η εξοικείωση με τις εγκαταστάσεις και την εφαρμοσμένη τεχνολογία της επιχείρησης.
γ)    Η αναγνώριση και οι παράμετροι κινδύνου που θα προκύψουν για την εγκατάσταση και τις παρακείμενες περιοχές,
δ)    Το πως η μελέτη επικινδυνότητας της επιχείρησης βοηθάει στην αναγνώριση των επικίνδυνων σημείων, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και στην λήψη μέτρων αποφυγής του κινδύνου.
ε)     Γεωγραφική θέση της επιχείρησης [39º 38ʹ 05ʺ B – 19º 52ʹ 40ʺ A] – Εντός κατοικημένης περιοχής.
στ)     Μετεωρολογικές συνθήκες
1)    Θερμοκρασία αέρος: 20ο C.   
2)    Θερμοκρασία εδάφους: 24ο C.
3)    Ένταση ανέμου: 3 bft. Διεύθυνση ανέμου: Ανατολικός. και
ζ) συνθήκες εκδήλωσης έκρηξης πυρκαγιάς
1)    Συνολική χωρητικότητα δεξαμενής 1010 m3 καυσίμου
2)    Ποσότητα φόρτωσης δεξαμενών από πλοίο: 450 κυβικά μέτρα/Ω.      
3)    Γραμμική ταχύτητα: >6 m/sec.    
4)    Είδος καυσίμου: Πετρέλαιο θέρμανσης flash point +55o C       
5)    Επιφανειακή ανάπτυξη θερμού μετώπου: 30m/min
6)    Εκδήλωση σπινθηρισμού (διάτρηση ατμοσφαιρικού αέρα) λόγω ανάπτυξης στατικών ηλεκτρικών φορτίων 3000kvolt/m

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
1)    1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Κέρκυρας
2)    Εκπρόσωπος της ομάδας πυροπροστασίας της επιχείρησης
3)    Πολιτική Προστασία Π.Ε. Κερκύρας
4)    Πολιτική Προστασία Δήμου Κέρκυρας
5)    Δ.Ε.Η.
6)    Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα Κέρκυρας
7)    Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
8)    Εκπρόσωπος τμήματος Βιομηχανίας & Φυσικών Πόρων Π.Ε. Κέρκυρας

1ος ΠΥΡ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
   Στην άσκηση θα συμμετάσχουν τα εξής οχήματα: Τέσσερα  (4) βοηθητικά εκ των οποίων δυο του Σ.Δ.Σ., ένα το Άρμα Κέρκυρας και ένα (1) η επιφυλακή, τρία (3) υδροφόρα  εκ των οπoίων ένα 10 τόνων (Π.Σ. 3252), ένα (1) 12 τόνων (Π.Σ. 885) και ένα 2,5 τόνων (Π.Σ. 3699) του 1ου Π. Σ. Κέρκυρας,  Είκοσι (20) άνδρες και δύο (2) υδροφόρα οχήματα 7 έως 10 τόνων του Δήμου Κέρκυρας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στις 11.00΄ ώρα της 04/12/2014, κατά την παραλαβή καυσίμων από δεξαμενόπλοιο, κατά το στάδιο φόρτωσης της δεξαμενής (Νο 3 - χωρητικότητας 1010 κυβικών μέτρων πετρελαίου θέρμανσης) και ενώ στην εν λόγω δεξαμενή είχαν φορτωθεί 400 m3 πετρελαίου θέρμανσης λόγω κακής συνεννόησης του πλοίου με την τερματική εγκατάσταση η ταχύτητα παροχής του καυσίμου ήταν μεγαλύτερη από 6m/sec (γραμμική ταχύτητα)  και σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία της γείωσης της δεξαμενής (αποκοπή της) εκδηλώθηκε ανάφλεξη της επιφάνειας του καυσίμου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εσωτερική λίμνη φωτιάς και με συνέπεια αυτής την     έκρηξη των δημιουργούμενων αερίων καύσης και την αποκοπή της οροφής της δεξαμενής και την μερική καταστροφή της δομικής της κατασκευής καθώς και μέρος του εξωτερικού τοίχου ανατολικά της επιχείρησης κατά το στάδιο της έκρηξης. Το ύψος του καυσίμου εντός της δεξαμενής ήταν 3,5 m κατά την εκδήλωση του γεγονότος και η περιεκτικότητα αυτής ήταν 400m3. Η ανάφλεξη – έκρηξη δημιουργήθηκε λόγω των στατικών ηλεκτρικών φορτίων της τάξης 3000 kvolt/m με συνέπεια τη δημιουργία σπινθηρισμού και ανάφλεξη του καυσίμου.
Κατά την καταμέτρηση του προσωπικού της επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης διαπιστώθηκε η απουσία ενός υπαλλήλου ο οποίος εργαζόταν κατά το στάδιο της έκρηξης πλησίον της λεκάνης περισυλλογής της δεξαμενής Νο 3 με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του λόγω της θερμικής ακτινοβολίας.
  Άμεσα ενεργοποιείται το σχέδιο επέμβασης της επιχείρησης, που προβλέπει η μελέτη ασφαλείας και συγκεκριμένα ενεργοποίηση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου της επιχείρησης (πυροσβεστικές φωλιές, στους δακτυλίους ψύξης της δεξαμενής, τα κανόνια της επιχείρησης τα οποία επιχειρούν κατάσβεση με FP (φθοροπρωτεινικός αφρός) ειδοποίηση του 199, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται και μια εγκατάσταση χαμηλής πίεσης 0,045 για την διαβροχή του σημείου με βολή ομίχλης που ευρίσκεται ο τραυματίας.
Η επιχείρηση επικοινωνεί με το 199 της Υπηρεσίας μας, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Επέμβασης της, και δίνει τα σχετικά στοιχεία στον τηλεφωνητή Υπηρεσίας: Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη δεξαμενή Νο 3 πετρελαίου θέρμανσης κατά το στάδιο φόρτωσης από πλοίο έχουν αναφλεγεί 400 m3 με εκδήλωση έκρηξης και μερική καταστροφή της δομικής κατασκευής της δεξαμενής.

Σήμανση συναγερμού:
Από τον 1ο Πυρ/κό Σταθμό Κέρκυρας αναχωρούν αρχικά, για τον τόπο του συμβάντος, πυροσβεστική δύναμη δύο (2) υδροφόρων οχημάτων Δ΄ τύπου, με τρείς (3) άνδρες έκαστο,  και το δεύτερο όχημα της Πρώτης εξόδου με επικεφαλή τον   Υποδιοικητή του 1ου Πυρ/κού Σταθμού Κέρκυρας. Το τηλεφωνικό κέντρο 199, ενημερώνει άμεσα τον Διοικητή του 1ου Π.Σ. Κέρκυρας, τον Διοικητή Νομού και τον Περιφερειακό Διοικητή Ιονίων Νήσων, και διατάσσετε γενική επιφυλακή Νομού. Μετά το πέρας 10΄ της ώρας, αναχωρούν για τον τόπο του συμβάντος  ένα (1) βοηθητικό όχημα με κωδικό κλήσης «Άρμα», ένα βοηθητικό όχημα με την ομάδα επιφυλακής (η οποία θα αποτελέσει αργότερα και την ομάδα διάσωσης).
Επιπλέον, ο τηλεφωνητής ενημερώνει τον εκπρόσωπο του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας τόσο του Δήμου, όσο και της Π.Ε. Κέρκυρας για την αποστολή πόρων (πχ. υδροφόρων οχημάτων, εθελοντών, ασθενοφόρων, εκπροσώπους άλλων φορέων) και επιπλέον ενημερώνει την ΕΛ.ΑΣ για την διευθέτηση της κυκλοφορίας, το ΕΚΑΒ και το 199 ΣΕΚΥΠΣ, αρχικά τηλεφωνικά και εν συνεχεία με ηλεκτρονική ενημέρωση.
Με την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της επιχείρησης, ο  Υποδιοικητή του 1ου Πυρ/κού Σταθμού Κέρκυρας ενημερώνεται από τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων για την επικρατούσα κατάσταση και δίνει εντολή για ρίψη αφρού (Διασκορπισμένη βολή) με τους αυλούς οροφής των πυρ/κών οχημάτων, τα οποία τοποθετούνται. Ανατολικά της επιχείρησης από την πλευρά που βρίσκεται το βενζινάδικο το οποίο έχει υποστεί μερική καταστροφή του στεγάστρου των αντλιών του, ενώ το δεύτερο όχημα της Α΄ Εξόδου εισέρχεται από την κεντρική είσοδο της επιχείρησης και σε συνεργασία με την ομάδα επιφυλακής δημιουργεί εγκατάσταση χαμηλής πίεσης 0.045m η οποία θα συνδράμει την ομάδα διάσωσης.
Παράλληλα, τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία επιχειρούν κατάσβεση με τους αυλούς οροφής στον χώρο της δεξαμενής Νο 3, θα αναπτύξουν και εγκατάσταση 0.045 χαμηλής πίεσης, προληπτικά περιφερειακά των αντλιών του βενζινάδικου.
Όλα τα οχήματα, θα μεριμνήσουν για  ζεύξη πλήρωσης από πυροσβεστικές φωλιές της επιχείρησης και από τις υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας.
Με την άφιξη του Διοικητή του Σταθμού ορίζει ως Τομεάρχη των τριών εγκαταστάσεων κατάσβεσης και της διάσωσης τον Υποδιοικητή του 1ου Π.Σ. Κέρκυρας, Ταυτόχρονα, ο Διοικητής του 1ου Π.Σ. Κέρκυρας, ενημερώνει το Διοικητή Νομού (ο οποίος έχει φθάσει στο συμβάν μαζί με το Περιφερειακό Διοικητή Ιονίων Νήσων) για την μέχρι τώρα κατάσταση και ζητεί την συνδρομή της ΕΛΑΣ προκειμένου αυτή να προβεί στην απομάκρυνση των κατοίκων από τις γειτνιάζουσες κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 800m από την επιχείρηση λόγω του πλούμιου της πυρκαγιάς και την μονοδρόμηση της Εθν. Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας για τις ανάγκες διέλευσης τόσο των ασθενοφόρων όσο και των πυροσβεστικών οχημάτων κτλ. Επίσης καθορίζει σύμφωνα με τις αποστάσεις τις τέσσερις διακριτές ζώνες: α) τη καυτή,  β) τη θερμή ζώνη, γ) την ψυχρή ή ζώνη επιτελείου και δ) την ελεύθερη ζώνη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατεύθυνση του ανέμου και της τοπογραφίας της περιοχής.
Οι υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας, θα σταθμεύσουν ανατολικά της επιχείρησης πλησίον των δύο μεγάλων Πυροσβεστικών οχημάτων.
Το ασθενοφόρο θα παραλάβει τον τραυματία από την κύρια είσοδο της εγκατάστασης.
Η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς και διάσωσης θα διαρκέσει περίπου 30’ λεπτά της ώρας, το δε κατασβεστικό υλικό που το οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα είναι ο αφρός AFFF.
Άπαντες οι μάχιμοι υπάλληλοι που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω άσκηση, θα φέρουν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό και θα χρησιμοποιηθούν από όλους αναπνευστικής συσκευές Α/Κ.
     

Σημείωση:  Όσον αφορά την επιχειρησιακή διαχείριση του συμβάντος, βασικός στόχος της όλης επιχείρησης ιεραρχικά ήταν να μειωθεί ο πρώτος χρόνος επέμβασης της Υπηρεσίας μας, να επιτευχθεί ο έλεγχος και η ταχεία κατάσβεση της πυρκαγιάς με την ταυτόχρονη διάσωση του τραυματισμένου ατόμου [-ων]- λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας του περιεχομένου υλικού και της θέσης της επιχείρησης (εντός κατοικημένης περιοχής)- να πραγματοποιηθεί σχετική μέριμνα για την προστασία των  παρακείμενων περιοχών και διακοπή της κυκλοφορίας (πεζών και οχημάτων/από την ΕΛ.ΑΣ.), να δημιουργηθούν γραμμές ζωής κυκλοφορίας για τους τραυματίες, μέριμνα για την πληροφόρηση των κατοίκων σε ακτίνα μέχρι και 5km, λόγω της τοξικότητας που θα δημιουργήσει το πλούμιο της πυρκαγιάς.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

http://www.corfupress.com