Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το Προεδρικό Διάταγμα

ΟΠΟΤΕ ΤΩΡΑ ΠΥΡ ΚΑΙ ΓΗ ΜΕΙΧΘΗΤΩ...
Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το Προεδρικό Διάταγμα

Παρά τις αντιδράσεις το κατεπείγον ΠΔ για τις έκτακτες κρίσεις δημοσιεύθηκε, οπότε αναμένουμε εντός των επομένων 24ωρων να ξεκινήσει ο κύκλος των κρίσεων...