Ένωση Αιτωλίας: Μεταθέσεις χωρίς τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια

Ένωση Αιτωλίας: Μεταθέσεις χωρίς τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις του συμβουλίου μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Αιτωλίας . 

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κύριε διευθυντά,

Μετά την ολοκλήρωση του συμβουλίου μεταθέσεων της Δ.Α. Αιτωλίας, που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2019, δεχθήκαμε παράπονα, αλλά διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, ότι πολλά αιτήματα συναδέλφων δεν ικανοποιήθηκαν καθώς δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται από το Π.Δ. 100/2003. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στις ανωτέρω ληφθείσες αποφάσεις δεν επηρεαστήκατε από εξωυπηρεσιακούς παράγοντες.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως στο ακόλουθο συμβούλιο όπου θα εξεταστούν οι προσφυγές των αιτούντων, να εφαρμοστούν πιστά οι σχετικές διαταγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και της κείμενης νομοθεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, όπως επιβάλλεται από τον θεσμικό μας ρόλο.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Χρήστος Τέγας
Ο γ. γραμματέας Λεωνίδας Ντάλλας