Ένωση Δυτικής Αττικής: Πως διεκδικούμε τα δώρα - αναδρομικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ένωση Δυτικής Αττικής: Πως διεκδικούμε τα δώρα - αναδρομικά

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

     Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής  με σοβαρότητα και υπευθυνότητα  και με γνώμονα το συμφέρον όλων των μελών της και αφού στάθμισε όλες τις παραμέτρους, αποφάσισε όσον αφορά την δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας, τα παρακάτω:

     Όποιος από τους συναδέλφους επιθυμεί να διεκδικήσει τα ανωτέρω επιδόματα, θα πρέπει να καταθέσει αγωγές καθώς μόνον έτσι μπορεί να εγείρει αξιώσεις από το Δημόσιο, προς τούτο ο δικηγόρος που θα αναλάβει την δικαστική διεκδίκηση είναι ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ, Χαράλαμπος Μπουκουβάλας, ο οποίος χειρίστηκε επιτυχώς την υπόθεση των αναδρομικών για τις περικοπές που είχαμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια στο ΣτΕ, αναδρομικά για τα οποία το 50% αναμένουμε την καταβολή τους το αμέσως προσεχές διάστημα.

     Τα δικαιολογητικά, ενυπόγραφα, θα συγκεντρώνονται στα γραφεία της Ένωσης μας από 09:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως και Σάββατο, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να αποφύγουμε την παραγραφή των διεκδικήσεων, και είναι τα παρακάτω: 

- Στοιχεία ενάγοντος. (ΠΛΗΡΗ)

- Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής

- Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε 2 πρωτότυπα αντίτυπα)

- Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή στη δικαστική διεκδίκηση και την άδεια χρήσης προσωπικών στοιχείων και παρακράτησης των δικαστικών εξόδων. (με γνήσιο της υπογραφής)

-Εφόσον ζητηθεί, αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ή υπηρεσιακές βεβαιώσεις. (δεν απαιτούνται επί του παρόντος)

Το διεκδικούμενο ποσό  ανέρχεται στις 2500 €.

Το κόστος καθώς και οι όροι της σύμβασης αναγράφονται λεπτομερώς στο σχετικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf

 

                                                            Για το Δ.Σ.

 

                     - Ο -                                                                                  - Ο -

                 Πρόεδρος                                                                      Γεν. Γραμματέας

 

        ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος                                                         ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Χρήστος  

              (6977090036)                                                                  (6977571473)

 

Συνημμένα αρχεία:  EASYDAZDIKAIOL.pdf