Ένωση N/A: Μετά την παρέμβασή μας η προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄

Ένωση N/A: Μετά την παρέμβασή μας η προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄

Κατόπιν του υπ’ αριθμ. 74/20 από 04/8/2020 εγγράφου μας προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, αλλά και μετά από συναντήσεις του Προεδρείου της Ένωσής μας στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ζητήθηκε η προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων που υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3686/2008 (Α΄-158), όπως αντικαταστάθηκε με εδάφια, από το άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 4058/2012 (Α΄-63), έχοντας τα εχέγγυα για την προαγωγή τους, ήτοι συμπληρωμένα Είκοσι Δύο (22) έτη υπηρεσίας στο Σώμα και παράλληλα Έντεκα (11) έτη παραμονής στο βαθμό τους.

Σήμερα Πέμπτη 06/8/2020 συνεδρίασε το συμβούλιο κρίσεων για την προαγωγή των ανωτέρω Ανθυπαστυνόμων που πληρούν τα κριτήρια του Ν. 3686/08 στο Βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ και τον ερχόμενο Οκτώβριο θα συνεδριάσει εκ νέου για όσους τότε θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ετών που προβλέπονται.

Η Ένωσή μας, στέκεται πάντα δίπλα στα δίκαια και αναφαίρετα αιτήματα των συναδέλφων μας και με τις παρεμβάσεις της πετυχαίνει αποτελέσματα.

                                             Για το Δ.Σ.

 

                  -Ο-                                                           -Ο-
            Πρόεδρος                                           Γενικός Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                        ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Νικόλαος