Αδικαιολόγητος αποκλεισμός αξιωματικών Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής

ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Αδικαιολόγητος αποκλεισμός αξιωματικών Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής
Με έκπληξη διαπιστώνουμε στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης …» ότι εξαιρούνται οι εν αποστρατεία αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, από την εγγραφή στο συνιστώμενο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Αξιωματικοί του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΛ.ΑΣ, Π.Υ. εν αποστρατεία οι οποίοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο ή πολυετή εμπειρία σε θέσεις ανώτατης και ανώτερης επιτελικής ευθύνης (Λιμενάρχες, Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, Κλαδάρχες, Επιθεωρητές, Υπαρχηγοί, Αρχηγοί) δεν δικαιούνται να εγγραφούν στο εν λόγω Μητρώο:

 

Ωστόσο στο εν λόγω μητρώο μπορούν να εγγράφονται με αίτησή τους:
Α) Δημόσιοι υπάλληλοι με διδακτορικό δίπλωμα ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή με 10ετή προϋπηρεσία σε θέση Διευθυντή ή 3ετή σε θέση Γενικού Διευθυντή
Β) Απόστρατοι αξιωματικοί χωρίς να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου ή της Ανώτατης Σχολής Πολέμου ή της Ναυτικής Σχολής Πολέμου ή της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων. 
 
Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει ο κοινός νους, θα αποκατασταθεί η αδικαιολόγητη διάκριση και κατάφορη αδικία και ότι στο νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί θα συμπεριλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη για αξιωματικούς από το ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ.