Αλλαγές στη Στολή του Αστυνομικού Προσωπικού

Αλλαγές στη Στολή του Αστυνομικού Προσωπικού

Από το site της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας,

1. Η εμφάνιση και παράσταση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ορθής αστυνομικής παρουσίας και βασικές προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, επιτυχίας στην αστυνομική δράση. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο η στολή του αστυνομικού να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα της εποχής, λαμβάνοντας υπόψη κάθε πρόσφορη πρόταση για την καθιέρωση σύγχρονων μορφών στολών, εξυπηρέτηση της χρηστικότητας και της αισθητικής αναβάθμισής της σε άρρηκτη σχέση με τον χαρακτήρα, την αποστολή και το έργο που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. ●●●● από ●●●● απόφαση του υπογράφοντος, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2568/25-7-2017, τεύχος Β΄, φ/α του οποίου σας αποστέλλεται, με τις διατάξεις της οποίας επέρχονται, κυρίως, οι ακόλουθες μεταβολές:

α.περισκελίδα και σκαρπίνια στη σύνθεση της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής και θερινής στολής τελετών αξιωματικών (γυναικών),

β.περισκελίδα και σκαρπίνια στη σύνθεση της υπ’ αριθ. 8 χειμερινής και θερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας (γυναικών), καθώς θα συντελέσει στην αναβάθμιση της υπάρχουσας στολής λειτουργικά και αισθητικά και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην απλούστευση και βελτίωση της χρηστικότητας αυτής και παράλληλα στη βελτίωση του παραγόμενου αστυνομικού έργου,

γ. περισκελίδα και σκαρπίνια στη σύνθεση των υπ’ αριθ. 7 και 7α στολών παρατάξεων – παρελάσεων (γυναικών), καθώς θα συμβάλλει στη βελτίωση της χρηστικότητας αυτής και παράλληλα στη βελτίωση του παραγόμενου αστυνομικού έργου,

δ.μπουφάν χρώματος βαθυκύανου, στο οποίο θα φέρονται το διακριτικό του Σώματος και τα διακριτικά των βαθμών. Το εν λόγω μπουφάν θα φέρεται αποκλειστικά με τις υπ’ αριθ. 8β και 8γ στολές υπηρεσίας και μόνο για όσους εκτελούν υπηρεσία γραφείου ή στο εσωτερικό των Αερολιμένων της χώρας,
ε. καμπαρντίνα χρώματος βαθυκύανου, στη σύνθεση της υπ’ αριθ. 8 χειμερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας και της υπ’ αριθ. 8β στολής υπηρεσίας,
στ.υποδύτης με μακριές χειρίδες ή πουλόβερ τύπου V, αντί του χιτωνίου (μπατλ-ντρες) της υπ’ αριθ. 8β στολής υπηρεσίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία στο εσωτερικό των Αερολιμένων της χώρας να φέρει μια άνετη και πρακτική στολή, η οποία θα υποβοηθά στην εκτέλεση του έργου των εργαζομένων και ταυτόχρονα θα δίνει ‘σωστή’ αισθητική εικόνα,

ζ. νέα στολή επιχειρήσεων, χρώματος γκρι, για την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία ενδείκνυται για επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον, καθώς το χρώμα γκρι προσαρμόζεται καλύτερα με τα χρώματα της πόλης και χρησιμοποιείται ευρέως από αντίστοιχες ευρωπαϊκές αντιτρομοκρ;ατικές μονάδες,

η.χρήση της υπ’ αριθ. 8δ στολής επιχειρήσεων από το προσωπικό που εκτελεί εξωτερική υπηρεσία τροχαίας, κατόπιν εντολής του οικείου Διευθυντή, λόγω καιρικών συνθηκών,

θ.χρήση ημιάρβυλων, με τις υπ’ αριθ. 8β και 8γ στολές υπηρεσίας, από το προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία Τροχαίας ως ρυθμιστές κυκλοφορίας και από το προσωπικό των Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης, το οποίο εκτελεί εξωτερική υπηρεσία,

ι. τζόκεϊ στις υπ’ αριθ. 8β/1 και 8β/2 στολές υπηρεσίας των οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Τροχαίας και Άμεσης Δράσης, το οποίο θα φέρεται κατά τη ρύθμιση κυκλοφορίας ή όταν αυτοί κινούνται πεζοί,

ια. χιτώνιο κλειστού τύπου με παράραμμα χρώματος μπλε ηλεκτρίκ αντί του χιτωνίου ανοικτού τύπου με παράραμμα χρώματος κόκκινου που ίσχυε μέχρι τώρα στην επίσημη χειμερινή και θερινή στολή των μουσικών (ανδρών – γυναικών) και

ιβ. τέλος, το διακριτικό σήμα του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών θα φέρεται, επιπλέον, και από τους Αξιωματικούς στους οποίους έχει αποδοθεί το διακριτικό σήμα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, καθόσον αφενός μεν θα συμβάλλει στην τόνωση του ηθικού των Αξιωματικών για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει, αφετέρου δε, θα προσδώσει το απαιτούμενο κύρος στην συγκεκριμένη Σχολή.

2. Η άψογη εμφάνιση, παράσταση και το κανονικό της στολής πρέπει να αποτελούν πρώτιστο μέλημα και καθημερινή επιδίωξη κάθε αστυνομικού, καθόσον η στολή εξωτερικεύει σημειολογικά την ενιαία και ομοιόμορφη αστυνομική δράση και ενισχύει την κοινή αντίληψη του αστυνομικού έργου, προσδίδοντας ταυτόχρονα κύρος και επιβλητικότητα.

Επιπλέον, η άρτια περιβολή της στολής συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στη δημιουργία κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ του αστυνομικού προσωπικού, στο πλαίσιο της ειδικής ιεραρχίας που το διέπει, όσο και στην εμπέδωση της επαγγελματικής του κατάρτισης στη συνείδηση των πολιτών και, κατ΄ επέκταση, στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, δεν αρκεί μόνο η υποχρέωση να φέρει το ένστολο  προσωπικό στολή, αλλά επιβάλλεται να τη φέρει επιμελημένη, καθαρή, χωρίς προσθήκες ή αλλοιώσεις των επιμέρους ειδών που τη συνθέτουν, ήτοι να είναι απολύτως σύμφωνη με τις προβλεπόμενες, από τις οικείες αποφάσεις, προδιαγραφές.

Πηγή: eaynh.gr, enathess.gr