Αμισθη... με οδοιπορικά και σύμβαση η Θάνου

ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
Αμισθη... με οδοιπορικά και σύμβαση η Θάνου

Αμισθί θα εργάζεται ως σύμβουλος του πρωθυπουργού η Βασιλική Θάνου, λαμβάνοντας τα οδοιπορικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ.  Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την τοποθέτησή της στη θέση της προϊσταμένης του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, μόλις λίγες μέρες μετά τη συνταξιοδότησή της, δεν στάθηκαν εμπόδιο στη δημοσίευση του διορισμού της δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης την Τρίτη.

Στο τελευταίο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

"Θα παρέχει τις υπηρεσίες της στον Πρωθυπουργό χωρίς να λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών της", αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Επίσης, η απόφαση του πρωθυπουργού αναφέρει πως η Βασιλική Θάνου προσλαμβάνεται από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου και για δυο χρόνια στη συγκεκριμένη θέση.

Αναλυτικά η απόφαση όπως αναγράφεται στο ΦΕΚ:

"Με την υπ’ αριθμ. Υ57/10.07.2017 απόφαση του Πρωθυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 55 παρ. 4 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του π.δ. 2/2011 (Α’ 5), ανατίθενται, από 10.07.2017, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στη Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 082129) καθήκοντα άμισθης Προϊσταμένης του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, η οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της στον Πρωθυπουργό χωρίς να λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών της, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 55 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα".

 

 

 

 


 

 

 

 

thetoc.gr