Αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας - Τι ζητούν οι αστυνομικοί για την προσμέτρηση των ετών αυτών

Αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας - Τι ζητούν οι αστυνομικοί για την προσμέτρηση των ετών αυτών

Ούτε μισό βήμα πίσω από την πρόταση που απέστειλε με επιστολή της προς τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών και Γ.Λ.Κ. η ΠΟΑΞΙΑ για το θέμα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας δηλαδή η προσμέτρηση των ετών αυτών, να ληφθεί υπόψη μόνο ως προς το ποσοστό αναπλήρωσης και όχι στον προσδιορισμό του μέσου όρου των συντάξιμων.

Δείτε την σχετική πρόταση:

«Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 40 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, και περιγράφεται στο άρθρο 15 παρ. 1β του ν. 4387/2016, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και αναγνωρίζεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται αναγνώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010, ως ισχύει.

Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη στον χρόνο πραγματικής ασφάλισης βάσει του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη, με ποσοστό αναπλήρωσης αυτό του έτους αποχώρησης του υπαλλήλου, αλλά δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των συντάξιμων μηνιαίων αποδο­χών βάσει των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.».

** Το ανωτέρω κείμενο αναρτήθηκε πριν λίγα λεπτά στη σελίδα στο fb της Προοδευτικης Ανεξάρτητης Συνεργασίας Αστυνομικών Αθηνας ΠΑΣΑ

 

Διαβάστε στο Policenet.gr : Τα περιπολικά της Άμεσης Δράσης έχουν συνεχόμενες επιτυχίες, όταν εκτελούν τα προβλεπόμενα καθήκοντα τους