Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Αττικής σχετικά με δημοσιεύματα ιστοσελίδων

Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Αττικής σχετικά με δημοσιεύματα ιστοσελίδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο περί φύλαξης δημοσιογράφων, ενημερώνουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.