Ανακοίνωση ΣΕΦΕΑΑ σχετικά με τη κατάθεση αίτησης Ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. και τον άμεσο χρόνο εκδίκασης στην Ολομέλεια

H EKΔΙΚΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2015
Ανακοίνωση ΣΕΦΕΑΑ σχετικά με τη κατάθεση αίτησης Ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. και τον άμεσο χρόνο εκδίκασης στην Ολομέλεια

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                          1) Αίτηση ακύρωσης του ΣΕΦΕΑΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
                          2) Προσδιορισμός εκδίκασης στην ολομέλεια του ΣΤΕ τον Απρίλιο του 2015

     To Σωματείο μας,  κατέθεσε τις προηγούμενες ημέρες αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας, για την προσβολή της υπ’ αριθμ. οικ2/88371/ΔΕΠ «Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους» Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υπουργικής Απόφασης, κατά το μέρος που επιστρέφει το ήμισυ και μόνο των αναδρομικών αποδοχών των συναδέλφων Ειδικών Φρουρών και Αστυνομικών προερχομένων από Ειδικους Φρουρούς για το χρονικό διάστημα από 1-08-12 έως 31-12-14 και περιστέλει για το μέλλον ακόμα μία φορα τις αποδοχές των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας. Έτσι παράλληλα   ένωσε  τις δυνάμεις του και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

     Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, το σύνολο των συναφών Αιτήσεων Ακυρώσεων θα συνεκδικαστούν στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε χρόνο ρεκόρ, ήτοι τον Απρίλιο του 2015.

     Όσο η Διοίκηση εξακολουθεί να ψηφίζει αντισυνταγματικούς νόμους και να περιφρονεί τις αποφάσεις του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, τόσο το ΣΕΦΕΑΑ, με βαθύ αίσθημα ευθύνης, θα προσβάλλει ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης τις αποφάσεις αυτές.

     Η αίτηση ακύρωσης αποσκοπεί στην εξάντληση κάθε νόμιμου μέσου για τα μέλη μας και η απόφαση για την κατάθεσή της έλαβε υπόψη της,τα απολύτως έγκυρα νομικά δεδομένα που εγγυώνται την ασφαλή προάσπιση των διεκδικήσεων μας.

 

sefeaa.gr