Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Μ.Θ. για την πρώτη συνάντηση της γραμματείας Ανθ/μων - Αξ/κων του Ν. 3686/2008

Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Μ.Θ. για την πρώτη συνάντηση της γραμματείας Ανθ/μων - Αξ/κων του Ν. 3686/2008

Γνωρίζεται ότι την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018, στο γραφείο της Ένωσης μας στο Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των νέων μελών της Γραμματείας Ανθυπαστυνόμων - Αξιωματικών Ν. 3686/2008 της χρονικής περιόδου 2018-2021. Στην συνάντηση συμμετείχαν τα νέα μέλη αυτής, σύμφωνα με το Καταστατικό, ήτοι ο Υ/Β' ΚΑΖΑΡΙΑΝ Ιωάννης της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης, ο Ανθ/μος ΣΤΟΑΚΗΣ Αθανάσιος της Δ.Α. Ροδόπης , ο Ανθ/μος Βασιλείου Παναγιώτης της Δ.Α. Ξάνθης, ο Υ/Α' ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Νεκτάριος της Δ.Α. Καβάλας, ενώ το μέλος της γραμματείας Ανθ/μος Δημητρίου Αναστάσιος της Δ.Α. Δράμας, απουσίασε εκτάκτως λόγω σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος. Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Μ.Θ. ως ορισθείς Σύνδεσμος παρέστη ο ταμίας της Ένωσης - Υπεύθυνος συντονισμού της εν λόγω Γραμματείας, Ανθ/μος ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν εκτενώς τα πρόσφατα αλλά και τα διαχρονικά θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία μελών μας, όπως το πολύπαθο ζήτημα του βαθμολογίου, οικονομικά(τελευταίο μισθολόγιο), θεσμικά (καθηκοντολόγιο) και πολλά ακόμη, προκειμένου καταρτιστεί ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό και διεκδικητικό πλαίσιο και να αναδειχθούν τα προβλήματα προς κάθε αρμόδιο αποδέκτη. Τα μέλη της Γραμματείας τοποθετήθηκαν επί του συνόλου των θεμάτων και μετέφεραν τα προβλήματα των κατά τόπους μελών (Ανθυπαστυνόμων & Αξιωματικών Ν. 3686/2008) από όλη την περιφέρεια της Α.Μ.&Θ. Αφού έγινε η προβλεπόμενη καταγραφή τους, ο ως άνω υπεύθυνος συντονισμού της θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα θέσεων - προτάσεων στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. με σκοπό την επεξεργασία και προώθηση αυτών των ζητημάτων στο υπό διαμόρφωση ετήσιο Ψήφισμα καθώς και στην Ομοσπονδία μας.

Η συνάντηση που ήταν η πρώτη της περιόδου, έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις, με σκοπό την ανάδειξη των ζητημάτων, αλλά κυρίως την υλοποίηση τους από την πολιτική και φυσική μας ηγεσία.

Για κάθε νεότερο, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘ/ΜΩΝ
Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αστυν. Υποδιευθυντής

ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Αστυνόμος Β΄

ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ανθυπαστυνόμος