Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη διαμονή των Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. από τη νέα εκπαιδευτική περίοδο

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη διαμονή των Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. από τη νέα εκπαιδευτική περίοδο

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατες ρυθμίσεις, οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και των τεσσάρων τάξεων της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από την νέα εκπαιδευτική περίοδο (Σεπτέμβριος 2020) θα διαμένουν εντός της Σχολής, εκτός των Δοκίμων Υπαστυνόμων της Δ΄ τάξης, οι οποίοι κατά το δεύτερο εξάμηνο δύνανται να διαμένουν εκτός της Σχολής.