Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών

Οι μετακινήσεις- τοποθετήσεις των αστυνομικών διευθυντών: