Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών

Οι μετακινήσεις- τοποθετήσεις των αστυνομικών διευθυντών:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.