Αναστέλλονται όλες οι άδειες του Πυροσβεστικού προσωπικού

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
Αναστέλλονται όλες οι άδειες του Πυροσβεστικού προσωπικού

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αναστέλλονται όλες οι άδειες του ένστολου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι νεωτέρας, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.