Αντιδρούν οι δικηγόροι με διάταξη του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος - Παραθέτουν 4 λόγους

Αντιδρούν οι δικηγόροι με διάταξη του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος - Παραθέτουν 4 λόγους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ζητάει την απόσυρση της διάταξης του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους (άρθρο 117 του νομοσχεδίου).

Αναλυτικά, ο ΔΣΑ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την επίμαχη ρύθμιση του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος που έχει ήδη κατατεθεί στην Βουλή και ζητεί την απόσυρσή της, παραθέτοντας ταυτόχρονα τέσσερις λόγους.

Οι λόγοι που ο ΔΣΑ ζητά απόσυρση διάταξης από το νομοσχέδιο:

  • Είναι απολύτως άνιση και άδικη η πρόβλεψη λύσης των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων που υπηρετούν στους καταργούμενους φορείς, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και εντάσσονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όταν για το λοιπό προσωπικό προβλέπεται η μεταφορά αυτού στην ιδρυόμενη αρχή.
  • Είναι αντίθετες στα άρθρα 42 επ. του Κώδικα Δικηγόρων οι προβλέψεις για λύση των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων χωρίς καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως.
  • Είναι αντίθετες στις διατάξεις των άρθρων 139 επ. του Κώδικα Δικηγόρων οι προβλέψεις για παραπομπή των εμμίσθων δικηγόρων σε Πειθαρχικό Όργανο, έτερο του προβλεπομένου στον Κώδικα Δικηγόρων.
  • Είναι αντίθετη στον Κώδικα Δικηγόρων (ιδίως άρθρο 5 περ. γ' και ε') η προβλεπόμενη υποχρέωση των εμμίσθων δικηγόρων να συλλέγουν και να παραδίδουν στοιχεία από υποθέσεις που άλλοι συνάδελφοί τους έχουν χειριστεί.
     

Πηγή: iefimerida.gr