Ανώνυμες Καταγγελίες σε βάρος Ανώτερου Αξιωματικού

ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ
Ανώνυμες Καταγγελίες σε βάρος Ανώτερου Αξιωματικού

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνική Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα, εξέσωσε την ανακοίνωση που ακολουθεί:

Λαμβάνοντας υπόψη ανώνυμες καταγγελίες, που στοχοποιούν Ανώτερο Αξιωματικό από τη Βόρεια Ελλάδα, η Ένωσή μας καταδικάζει κάθε προσπάθεια σπίλωσης ονόματος Αξιωματικού χωρίς αποδείξεις και καλυπτόμενη από το μανδύα της ανωνυμίας, ενώ τέτοιου είδους ανώνυμες καταγγελίες είναι δυνατόν να πλήξουν περαιτέρω το κύρος της Αστυνομίας και να θέσουν εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της.

Η Ένωσή μας θα είναι δίπλα στους συναδέλφους, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι πάγια θέση μας είναι η εξάντληση, από την πλευρά των μελών μας, κάθε νομικού δικαιώματος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Πρόεδρος Ψαρογιάννης Ι.

Γεν. Γραμματέας Καμούρας Κλ.