Αξιωματικοί Π.Σ.: Η «κληρωτίδα» θα έβγαζε καλύτερες μεταθέσεις

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Αξιωματικοί Π.Σ.: Η «κληρωτίδα» θα έβγαζε καλύτερες μεταθέσεις

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μετά τις «ευρηματικές» κρίσεις Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών στο Πυροσβεστικό Σώμα, ακολούθησαν μεταθέσεις των νεοπροαγωμένων Αξιωματικών αλλά και έκτακτες μεταθέσεις συνεπεία αποστρατειών αλλά και «ιδιαίτερων» επιλογών της Φυσικής ηγεσίας.

«Πράττεται» για τους Ανωτάτους, παρά του ότι «μπορεί να μην είχαν περάσει ούτε ως περαστικοί στις ΠΕΠΥΔ που καλούνται να διοικήσουν» κατά την λαϊκή ρήση, το αυτό όμως συνέβη και για ανώτερους Αξιωματικούς πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν προγενέστερη εμπειρία διοίκησης, ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Για αξιωματικούς με βαθμό Αντιπυράρχου παρατηρήθηκε η πρωτοτυπία να μετατίθενται ως Διοικητές Υπηρεσιών παρά του ότι στην Υπηρεσία που μετατίθενται υπάρχουν ομοιόβαθμοι τους, αλλά πιθανόν να επιλέχθηκαν με κριτήριο το πόσο «ορεινή» ήταν η προηγούμενη Υπηρεσία τους (πχ Καρπενήσι – Καλάβρυτα ) και εάν σε ευθεία γραμμή είναι «κοντινή η απόσταση».

Ιδιαίτερο και το δεδομένο της αποστρατείας Πυράρχου στην Μυτιλήνη μετά από πολλά έτη ευδόκιμης και αποτελεσματικής Υπηρεσίας και την αναγκαστική μετάθεση συναδέλφου απ την Λαμία στην Μυτιλήνη για κάλυψη της θέσης (ο οποίος μετατίθεται για 6η φορά στην θητεία του και για 4η σε διαφορετικό νησί του Αιγαίου) και μετάθεση άλλου συναδέλφου από νησί του Ιονίου για την κάλυψη της θέσης του στην Λαμία.

Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν ζητήματα (ζημιώνουν) οικονομικά, οικογενειακά, επαγγελματικά και ηθικά τους συναδέλφους, αλλά και το δημόσιο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια Διοίκησης – Διοικουμένων αλλά και τον τρέχοντα επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Δεν διαφάνηκε να υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια για τις επιλογές αυτές, όπως για παράδειγμα οι μεταθέσεις στην ΠΕΠΥΔ Ηπείρου που φαίνεται ότι επιλέχθηκαν από την ίδια ΠΕΠΥΔ.

Δεν πιστεύουμε ότι τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προέβησαν σε επιλογή μεταθέσεων – διώξεων εις βάρος των συναδέλφων. Μπορεί ο κανονισμός μεταθέσεων να εξαιρεί τους βαθμούς από τον Αντιπύραρχο και πάνω και να δίδει την δυνατότητα επιλογής Διοικητού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι καταργούνται οι κανόνες χρηστής Διοίκησης και ισονομίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη συγκεκριμένα κριτήρια στα πλαίσια αυτά, που θα είναι και σύμφωνα με το υπηρεσιακό συμφέρον. Τέτοια κριτήρια είναι : ο αριθμός μεταθέσεων, η οικογενειακή κατάσταση, η ευδόκιμη Διοίκηση αντιστοίχων Υπηρεσιών, η Επιτελική εμπειρία, η ειδική επιστημονική γνώση κλπ.

Σε κάθε περίπτωση για τον Βαθμό του Αντιπυράρχου, κατά το άρθρο 19 του ΠΔ 170/1996 ως ισχύει σήμερα (ΠΔ 13/2017) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ 4 του ως άνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, οι μεταθέσεις που υλοποιήθηκαν μετά την έκδοση της τροποποίησης (ΠΔ 13/2017) ελέγχονται για την νομιμότητα τους.

Οι συνάδελφοι καλούνται 3μήνες πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής Περιόδου να υλοποιήσουν επιχειρησιακά σχέδια για τα οποία δεν θα έχουν σαφή γνώση.

Η Ευθύνη των αποτελεσμάτων αυτών των ενεργειών βαραίνει την φυσική ηγεσία που έλαβε τις αποφάσεις και απευχόμεθα, εξ αιτίας αυτών των αποφάσεων να υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις εις βάρος του Πυροσβεστικού Σώματος και των συναδέλφων αλλά πολύ περισσότερο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Για την Αττική θα γίνει ιδιαίτερη μνεία μιας και δεν έχουμε γίνει κοινωνοί, προληπτικών ενεργειών μετά το τραγικό καλοκαίρι του 2018, παρά τις εισηγήσεις – προτάσεις για αλλαγή του υφιστάμενου σχεδιασμού, την δημιουργία μονάδων ταχείας επέμβασης και την ένταξη στον κεντρικό σχεδιασμό όλων των κρατικών φορέων σε ένα κέντρο διοίκησης με επάρκεια δυνάμεων κάθε φορέα με κοινό κώδικα επικοινωνίας και σχεδιασμό για την αντιμετώπιση πολλαπλών συμβάντων με ετοιμότητα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ».

Απευθυνόμενοι στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις επιλογές και ευλογίες της οποίας υλοποιούνται όλα τα παραπάνω, επισημαίνουμε ότι «νέα λάθη» δεν συγχωρούνται.

Η επιλογή Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος γίνεται από το ΚΥΣΕΑ άρα και η πολιτική ευθύνη επιλογών και δράσεων ανήκει στη Πολιτική ηγεσία της χώρας. Δυστυχώς όταν δεν υπάρχουν «ευήκοα ώτα» στην θεσμική λειτουργία του Σώματος, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί ενδεδειγμένο δρόμο.