Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου Καστοριάς

Ο.Τ. 237
Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου Καστοριάς

Η αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δια του υπ’αριθμ. πρωτ. 8039/47375/32-α’ εγγράφου, γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών τα εξής:

  1. Την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του οικοπέδου
  2. Την υπάρχουσα πίστωση ύψους 5.383.001,67 €
  3. Τις ήδη υπάρχουσες μελέτες και συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου

Μετά τα ως άνω αναμένουμε τάχιστα την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή της ανέγερσης του Αστυνομικού Μεγάρου της Καστοριάς.

neakastoria.gr