Αποκατάσταση Αστυνομικού Υποδιευθυντή

ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποκατάσταση Αστυνομικού Υποδιευθυντή

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Γρηγορίου Καμούτσα της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής.

Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, τον Σεπτέμβριο του 2016 έθεσε στο αρχείο προκαταρκτική εξέταση, που αφορούσε και στον παραπάνω Αξιωματικό, για τη διερεύνηση των αδικημάτων της κατάχρησης εξουσίας, δωροληψίας υπαλλήλου, παράβασης καθήκοντος και εκβίασης με απειλή βλάβης.

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού.