Αποκατάσταση Συντάξεων Στρατιωτικών

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Αποκατάσταση Συντάξεων Στρατιωτικών

 

Διαβάστε το παρακάτω άρθρο για τις αποκαταστάσεις των συντάξεων των Στρατιωτικών, με μεθοδολογία για αναλυτικούς υπολογισμούς του καθενός ξεχωριστά, καθώς και συγκριτικούς πίνακες [α. Για αποστρατευθέντες από την υπηρεσία (ευδοκίμως κ.λπ.)β. Για αποστρατευθέντες με αίτηση αποστρατείας και είναι κάτω των 60 ετών και γ. Για αποστρατευθέντες με αίτηση αποστρατείας και είναι κάτω των 55 ετών] για όλους τους βαθμούς και περιπτώσεις συνταξιοδότησης. Γράφει ο Ταξχος ε.α. Βασίλης Παπαδόπουλος τάξεως 1981, ΓΓ του Συνδέσμου της Τάξης 1981 και ΓΓ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ). Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγένθυση:

 

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

(Ταξχος ε.α. Βασίλης Παπαδόπουλος τάξεως 1981 - hellasmil.gr - sse81.blogspot.gr)
 

staratalogia.blogspot.gr