Απονομή του μεταλλίου «Αστυνομικός Σταυρός» σε αστυνομικό προσωπικό

Απονομή του μεταλλίου «Αστυνομικός Σταυρός» σε αστυνομικό προσωπικό