Αποσπάσεις Αστυνομικών - "Είναι πολύ σημαντικό η επιλογή των αστυνομικών να γίνεται με βάση κάποιο αντικειμενικό τρόπο"

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Αποσπάσεις Αστυνομικών - "Είναι πολύ σημαντικό η επιλογή των αστυνομικών να γίνεται με βάση κάποιο αντικειμενικό τρόπο"

Το παρακάτω κείμενο εστάλη από αναγνώστη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr 

"Τελευταία μεγάλη είναι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου.

Αρκετές και οι διαταγές για τις αποσπάσεις Αστυνομικών για τη διαχείριση αυτών των ροών.

Είναι πολύ σημαντικό η επιλογή των αστυνομικών να γίνεται με βάση κάποιο αντικειμενικό τρόπο και να μην δημιουργούνται υπόνοιες για εξυπηρέτηση κάποιων.

Στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε επιβάλλεται να διασφαλιστεί η καλή συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη με πράξεις.

Ίσως προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν η επιλογή να γίνεται απευθείας από το Αρχηγείο με βάση την επιθυμία,του χρόνου προηγούμενων αποσπάσεων και την οικογενειακή κατάσταση."