Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ. Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ. Δ. Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ. Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ. Δ. Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Σας γνωρίζουμε ότι την 11-06-2020 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

   Την 18-06-2020 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω :

 

            Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             

 

1.  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ         : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλεύς- Βαλάντης

 

2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΖΑΧΟΣ Σωτήριος                                  

 

3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωνσταντίνος               

 

4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ Ευάγγελος                      

 

5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη                                  

 

6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.: ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία                                

 

7.  Τ Α Μ Ι Α Σ               : ΛΑΜΠΡΟΥ Θεολόγης                              

 

8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ      : ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ Δημήτριος                   

 

9.  ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος                    

 

           Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1.     ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Νικολέττα

 

2.     ΜΕΛΟΣ       : ΛΙΑΝΟΣ Βασίλειος

 

3.     ΜΕΛΟΣ       : ΦΩΤΙΟΥ Ιωάννης

 

     Θα  θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους για την ανταπόκρισή και τη συμμετοχή όλων στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

 

                                       ‘Servo per amikeco’

                                      ‘Υπηρετώ δια της φιλίας’

 

                                        Για την  Τ.Δ. Λάρισας   

 

                       Ο Πρόεδρος                           H Γενική Γραμματέας

 

                    Αχιλλέας ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ             Αφροδίτη ΛΙΑΚΟΥ