Αρχαιρεσίες στην Ένωση Αστυνομικών Λακωνίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Αρχαιρεσίες στην Ένωση Αστυνομικών Λακωνίας

Πραγματοποιήθηκαν (17 & 18  Μαρτίου 2018) αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το καταστατικό, για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσής μας, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας. Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

Α.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.   ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ Αδαμαντία του Πέτρου                 89 ψήφοι

2.   ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣ Γεώργιος του Φωτίου         58

3.   ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γεώργιος του Δημοσθένη                 41

4.   ΓΡΙΒΑΣ Ανδρέας του Νικολάου                            32

5.   ΔΑΡΑΚΗΣ Ηλίας του Παναγιώτη                        62

6.   ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Ηλία               35   

7.   ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Χρήστου   71

8.   ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ Ανέστης του Βασιλείου             43

9.   ΝΤΕΡΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου                    101

10. ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου           106

11. ΡΟΥΒΕΛΛΑΣ  Παναγιώτης του Νικολάου            44

12. ΣΚΑΛΤΣΑΣ Αναστάσιος του Δημητρίου               41

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκλέγονται οι εννέα πρώτοι.

 

Β. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΔΗΜΑΣ Δημήτριος του Πολυζώη                        54

2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ Δημήτριος του Πέτρου              89

3. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Παναγιώτης του Δημητρίου           72

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκλέγονται και οι τρεις.

 

Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ   ΣΤΗΝ   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. ΓΡΙΒΑΣ Ανδρέας του Νικολάου                           31

2. ΝΤΕΡΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου                     101

3. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Παναγιώτης του Δημητρίου           75

4. ΣΚΑΛΤΣΑΣ Αναστάσιος του Δημητρίου               43

5. ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ Δημήτριος του Γεωργίου                45

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εκλέγονται οι τρεις πρώτοι. 

 

Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣ Γεώργιος του Φωτίου          64

2. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γεώργιος του Δημοσθένη                  33

3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Ηλία                 19

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εκλέγεται ο πρώτος.

 

Mε εκτίμηση

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ