Αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας
Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες της 18/05/2018 που πραγματοποιήθηκαν στην ένωση μας τα όργανα έχουν ως εξής:
 
                              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          
         ΤΙΤΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
    ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
Επιτελείο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Επιτελείο
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΟΥΛΗΣ Γεώργιος
Επιτελείο
ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Υ.Α. Καλαμάτας
ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος - Παναγιώτης
Α.Τ. Οιχαλίας
ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Α.Τ. Μεσσήνης
ΜΕΛΟΣ
ΤΥΡΟΣ Ιωάννης
Α.Τ. Μεσσήνης
 
                           ΑΝΤΙΠΡΩΣΟΠΟΙ       Π.Ο.Α.Σ.Υ
 
         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
               ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
Επιτελείο
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Επιτελείο
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Υ.Α. Καλαμάτας
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Α.Τ. Μεσσήνης
ΓΙΟΥΛΗΣ Γεώργιος
Επιτελείο
ΤΥΡΟΣ Ιωάννης
Α.Τ. Μεσσήνης
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΗ
ΓΚΙΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Υ.Α. Καλαμάτας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Γεώργιος
Α.Τ. Καλαμάτας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 
 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
1.           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
2.           ΓΕ.Π.Α.Δ. ΠΕΛ/ΣΟΥ
3.           Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4.           ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
5.           ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
6.           Κ.ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
7.           Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
8.           Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9.     Κ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
10.   Κ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
11.   Κ.Κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
12.   ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΜΕΣΩ Π.Ο.Α.ΣΥ.)
13.   ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
14.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Ε.Α.Υ.Μ.
15.   ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε


 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος ΓΙΟΥΛΗΣ