Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές: Δείτε τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης για υποψήφιους

Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές: Δείτε τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης για υποψήφιους
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές: Δείτε τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης για υποψήφιους
Οι υποψηφίοι-ες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον επιτύχουν τα όρια επίδοσης, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τααγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

 
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ,    ΣΜΥ/Όπλα, ΕΛΑΣ ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ. ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ
1   Δρόμος 100 μ. 16" 17"
2   Δρόμος 1000 μ. 4' και 20" 4' και 30"
3   Άλμα σε ύψος με φόρα
1,05 μ.
1,00 μ.
4   Άλμα σε μήκος με φόρα
3,60 μ.
3,60 μ.
5   Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) (Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι) 4,50 μ. 4,40 μ.
6
Κολύμπι 50μ. 
για ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ
2'
2'

 

- Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών. 
 
- Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους. 
 
- Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. 
 
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αθλήματα με τα αντίστοιχα κατώτερα όρια επίδοσης είναι πολύ πιθανό να ισχύσουν και για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.