Αστυνομικός στο Policenet.gr: "Μονόδρομος είναι η θέσπιση βαθμολογίου αντίστοιχου των άλλων ένστολων σωμάτων"

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Αστυνομικός στο Policenet.gr: "Μονόδρομος είναι η θέσπιση βαθμολογίου αντίστοιχου των άλλων ένστολων σωμάτων"

Η επιστολή που ακολουθεί εστάλη στο Policenet.gr από αναγνώστη μας - αστυνομικό:

Το ζήτημα των ανθυπαστυνόμων συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα που υποσκάπτει την συνοχή και την εύρυθμη λειτουργία τους σώματος.

Η αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος, αυτού της βαθμολογικής εξέλιξης των Ανθυπαστυνόμων με τις στρεβλώσεις στην επετηρίδα τους, (που επήλθαν τα τελευταία χρόνια) αλλά και σε συνδυασμό με την αδικία με αντίστοιχους ομοιόβαθμούς τους των άλλων ενστόλων Σωμάτων είναι πια επιτακτική ανάγκη.

Η υπάρχουσα κατάσταση είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ και δεν τιμά την πολιτική, φυσική ηγεσία και τους συνδικαλιστικούς φορείς διότι δεν συμβιβάζεται με την Αρχή Ενότητας της Διοίκησης, την Αρχή Ενότητας της Νομολογίας και τελικώς με την Αρχή Ασφάλειας Δικαίου.

Η κατάσταση αυτή είναι προδήλως βέβαιον ότι δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή από την έννομη τάξη.

Ως εκ τούτου η Διοίκηση έχει ηθική και νομική υποχρέωση να εξισώσει τους μη δικαιωθέντες συναδέλφους μας με τους δικαιωθέντες και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, αλλά και να εξιχρονισει το υπάρχον σύστημα προαγωγών των Ανθυπαστυνόμων με όλα τα ένστολα σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν επιλύσει και κατάρτισαν βαθμολόγιο για τους Υπαξιωματικούς που προβλέπει βαθμολογική εξέλιξη με καταληκτικό βαθμό (Αντισυνταγματάρχη, Αντιπλοιάρχου , Αντιπυράρχου κ.λ.π) ήτοι του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

Για τους προαναφερόμενους λόγους και προκειμένου να αρθεί η αδικία που συντελείται σε βάρος των Ανθυπαστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας και για να αποκοπεί το συνεχές κύμα δικαστικών προσφυγών, καθώς και των περιπτώσεων που ήδη εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, μονόδρομος είναι η θέσπιση βαθμολογίου αντίστοιχου των άλλων ένστολων σωμάτων με καταληκτικό βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή μετατρέποντας το σεμινάριο του ΤΕΜΑ σε αντίστοιχο του ΤΕΜΕΣ όπου συμμετέχουν οι Αστυνόμοι του σώματος. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύεται οριστικά το δημιουργηθέν πρόβλημα άνισης –άδικης μεταχείρισης και αποκαθίσταται το αίσθημα δικαίου στους αδικηθέντες Ανθυπαστυνόμους.