Αυξήθηκαν οι αιτήσεις για άδειες οπλοφορίας

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αυξήθηκαν οι αιτήσεις για άδειες οπλοφορίας

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μπορεί να έχουν μειωθεί τα κρούσματα ληστειών, όμως οι συμμορίες έχουν γίνει πιο βίαιες, αφού δεν διστάζουν να εισβάλουν στα σπίτια 4 - 5 κουκουλοφόροι οπλισμένοι με πιστόλια και καλάσνικοφ, όταν είναι μέσα οι ιδιοκτήτες τους, να τους δένουν, να τους φιμώνουν, ακόμη και να τους βασανίζουν, όπως η συμμορία των Γεωργιανών κακοποιών που καίει τα θύματα της με ηλεκτρικό σίδερο, προκειμένου να τους αποκαλύψουν που έχουν κρυμμένα χρήματα και κοσμήματα. 

 

Έτσι λοιπόν όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με την εγκληματικότητα και τις επιθέσεις σε σπίτια, όλο και περισσότεροι πολίτες "φλερτάρουν" με την ιδέα να αποκτήσουν άδεια οπλοφορίας για την προστασία τους. Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας από το 2010 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 να έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αιτήσεις για άδειες οπλοφορίας.

Τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας για τις άδειες οπλοφορίας

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014(ΜΕΧΡΙ 30/9) ΣΥΝΟΛΟ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ 1.797 1.538 2.000 2.822 2.888 1.805 12.850
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 1.381 1.186 1.675 2.050 1.954 1.277 9.523

Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά ανά έτος και για διάστημα έξι ετών, το σύνολο των υποβληθέντων αιτημάτων για έκδοση αδειών οπλοφορίας σε υπηρεσίες της αστυνομίας, αλλά και ο αριθμός αυτών που ικανοποιήθηκαν. Στα αιτήματα συμπεριλαμβάνονται και τα αιτήματα ανανέωσης ισχυουσών αδειών κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια.

Τι απαιτείται για την άδεια οπλοφορίας

Πόσο εύκολο είναι όμως να αποκτήσει κανείς ένα όπλο ; Πόσο επικίνδυνο είναι για τον ίδιο και την οικογένεια του και τελικά είναι βέβαιο πως το όπλο αυτό θα τον προστατεύσει αποτελεσματικά; Η απόκτηση ενός όπλου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η νομοθεσία προβλέπει πως ένας πολίτης δικαιούται να εφοδιαστεί με άδεια οπλοφορίας και όπλο όταν έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι κινδυνεύει η ζωή του. Τον βαθμό επικινδυνότητας θα τον κρίνει ο εισαγγελέας η κρατική ασφάλεια και ανάλογα θα χορηγήσει ή θα απορρίψει το αίτημα. Σύμφωνα με τον νόμο για την άδεια οπλοφορίας απαιτείται:
  
Α.  Η διαδικασία έκδοσης των αδειών οπλοφορίας, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10, παραγρ. 3, εδαφ. α´ του ν. 2168/1993 «περί όπλων κ.λ.π.», σύμφωνα με τις οποίες, Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να οπλοφορούν, με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας τους ή διαμονής τους, μετά από γνώμη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, για την ατομική τους ασφάλεια και εφόσον δεν συντρέχουν σε βάρος τους οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4249/2014 και ισχύει.

Β.   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου και οπλοφορίας, για ατομική ασφάλεια, καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 3009/2/23α  από  31.8.1994 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και αναλυτικά είναι τα κάτωθι:

I.    Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκδοση της άδειας, ως και αν επιθυμεί να ισχύει σε όλη την Επικράτεια και για ποίους λόγους.

II.      Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86), στην οποία θα δηλώνει ότι :

  • Δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.2168/1993. Δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.
  • Δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική υπόθεση, για παράβαση που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2168/1993.
  • Δεν είναι εταίρος σε Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (SECURITY), που λειτουργεί ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.
  • Δεν είναι εκπρόσωπος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ., ή μέτοχος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (SECURITY), που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.
  • Δεν είναι υπάλληλος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (SECURITY).

III. Ιατρικό Πιστοποιητικό, από ιατρό ειδικότητας παθολόγου η νευρολόγου – ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής και ικανός για τη χορήγηση αδείας οπλοφορίας.

IV.  Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

V. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α´) και Γνωμοδότηση του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, περί της αναγκαιότητας χορήγησης της αιτουμένης από τον ενδιαφερόμενο αδείας, τα οποία αναζητούνται υπηρεσιακώς.

  1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, όπου διατίθενται έντυπα αιτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων.      
  2. Η άδεια χορηγείται από την Δ/νση Αστυνομίας Νομού ή τις Δ/νσεις Ασφαλείας για τους Νομούς Αττικής και Θεσ/νίκης σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3009/2/23α από 31/08/1994.
  3. Γίνεται μνεία ότι, με το άρθρο 59 του Ν.4249/2014, το άρθρο 10 του Ν.2168/1993, τροποποιήθηκε και πλέον πλην των ανωτέρω απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατοχής και οπλοφορίας για την ατομική ασφάλεια των πολιτών, είναι η επιτυχής εξέταση, ιδίως σε θέματα λύσης αρμολόγησης, γέμισης, απογέμισης και ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του αιτουμένου όπλου. Η εν λόγω εξέταση θα εφαρμοσθεί και αναδρομικά για τους ήδη κατόχους άδειας οπλοφορίας με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3009/2/23α Υ.Α., στην οποία καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης αυτών.  

Για να μάθει κανείς να χειρίζεται ένα όπλο το πιο συνηθισμένο είναι να γραφτεί σε σκοπευτικό σύλλογο. Εκεί θα μπορεί να εξασκηθεί στη σκοποβολή, χρησιμοποιώντας όμως όπλα και σφαίρες του συλλόγου.

 

Πόσο επικίνδυνο είναι να έχει όπλο

Τα δυστυχήματα με όπλα είναι δυστυχώς συνηθισμένο φαινόμενο. Παιδιά που παίζουν με την καραμπίνα ή το πιστόλι του πατέρα, αλλά και ενήλικοι που δεν έχουν την εμπειρία και βλέπουν το όπλο να εκπυρσοκροτεί την ώρα που το καθαρίζουν, χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους. Και βέβαια όπως λένε οι αστυνομικοί, όταν συμβεί κάτι σε κάποιον, βρεθεί σε βρασμό ψυχής και υπάρχει δίπλα του όπλο εύκαιρο, παίρνει πολύ πιο εύκολα την απόφαση να πυροβολήσει... Επίσης όταν βγάλει κάποιος όπλο ακόμη κι ένας απλός διαρρήκτης μπορεί να φοβηθεί, μπορεί όμως και να αντιδράσει ανάλογα, με θανατηφόρες πολλές φορές συνέπειες...