Αυτοί είναι οι Αστυνομικοί Διευθυντές που προάγονται

ΕΠΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Αυτοί είναι οι Αστυνομικοί Διευθυντές που προάγονται

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, την 23 Ιουλίου 2019, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :
Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό του Ταξιάρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
1. 247562 Γέρμανος Θωμάς του Αθανασίου
2. 242037 Παραδεισανός Αδάμ του Αλεξάνδρου
3. 241754 Κεραμάς Θεόδωρος του Αθανασίου
4. 241825 Κωστούλας Βασίλειος του Δημοσθένη
5. 241385 Χριστοδουλίδης Ασημάκης του Βασιλείου
6. 229544 Κατσιαμάκας Ιωάννης του Σπυρίδωνα
7. 241567 Βράντζας Βασίλειος του Νικολάου
8. 241201 Τζιτζής Αντώνιος του Θωμά
9. 240789 Μπακόλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
10. 242180 Τρικαλίτης Νικόλαος του Σπυρίδωνα
11. 241701 Καμπύλης Χρήστος του Νικολάου
12. 247495 Βασιλείου Γεώργιος του Περικλή
13. 228959 Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Κοσμά
14. 240927 Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χριστοφή
15. 240388 Καλόγηρος Χαράλαμπος του Βασιλείου
16. 242086 Ρόκκος Βασίλειος του Ευαγγέλου
17. 238863 Νταλαχάνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
18. 240994 Πέτσας Δημήτριος του Γεωργίου
19. 235481 Ρούσσος Ηλίας του Κωνσταντίνου
20. 239237 Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Ευαγγέλου
21. 241920 Μπαμπαλούκας Ανδρέας του Κωνσταντίνου
22. 240491 Κεσελίδης Σταύρος του Θεμιστοκλή
23. 237554 Βαρδιάμπασης Στυλιανός του Νικολάου
24. 241713 Καραΐσκος Γεώργιος του Παναγιώτη 
25. 241412 Δάβαλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου
26. 238635 Κουφός Απόστολος του Αθανασίου
27. 240434 Καραμανλής Ιωάννης του Γεωργίου
28. 238552 Αυγερινός Δημήτριος του Κωνσταντίνου
29. 226915 Παπαδήμος Δημήτριος του Αλεξάνδρου
Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο έκτο, 43 παρ.1 περίπτ. α' και 47 του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :
1. 240776 Μούρτος Αριστείδης του Ευαγγέλου
2. 242450 Αριστομενόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
3. 241531 Αντωνόπουλος Ιωάννης του Αργυρίου
4. 239650 Μάρκου Χριστόφορος του Νικολάου
5. 236506 Σκριάπας Ιωάννης του Γεωργίου
6. 242200 Τσιγγούνης Παναγιώτης του Αθανασίου


- Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
Γ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.2 εδάφιο δεύτερο, 43 παρ.2 και 47 περίπτ. δ' του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, η Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Απανωμεριτάκη Σμαράγδη του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.228774), Υπηρεσίας Γραφείου, η οποία θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή της αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.
Δ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 42 παρ. 2 του π.δ.24/1997, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μπάλλας Γεώργιος του Ζώη (ΑΓΜΣ.236929), στο βαθμό του Ταξιάρχου, κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου ανεβλήθη η κρίση του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 5 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, αναδρομικά από 19-2-2019, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Τσάτση Μιχαήλ του Φωτίου (ΑΓΜΣ.241457), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη : 21913 / 23-7-2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ