Βαθμολογική εξέλιξη Αστυνομικών: Επίσκεψη στο γραφείο του Υπουργού και κατάθεση πρότασης

ΘΕΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Βαθμολογική εξέλιξη Αστυνομικών: Επίσκεψη στο γραφείο του Υπουργού και κατάθεση πρότασης

Το κείμενο που ακολουθεί αναρτήθηκε στι fb από τον κ. Νίκο Καραδήμα:

"Αγαπητοί συνάδελφοι.

Πήραμε σήμερα μια πρωτοβουλία από κοινού, εγώ ο Σπύρος ο Κοψαύτης και ο Στέλιος Μαρκόγλου και επισκεφτήκαμε το γραφείο του Υπουργού.

Το θέμα συζήτησης αφορούσε το διεκδικητικό πλαίσιο που ανάγεται στην βαθμολογική μας εξέλιξη.

Η πρωτοβουλία αυτή ωρίμασε από μια μελέτη που διαμορφώθηκε μετά από μια μηδενική κοστολογημένη πρόταση που εκπονήσαμε από διμήνου και πλέον.

Συνδυάζοντας τις παραμέτρους των ετών πραγματικής υπηρεσίας, ηλικιακό όριο και το προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό εκθέτοντας παράλληλα το μισθολογικό κόστος που το περιορίσαμε στο μικρότερο δυνατό η ακόμα και μηδενικό για την κεντρική κυβέρνηση.

Η πρότασή μας έτυχε μιας πρώτης εκτίμησης ως θετική και βιώσιμη από παράγοντα του Υπουργείου μας συνδυαστικά με την εκτίμηση Υπηρεσιακού παράγοντα.

Ελπίζουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να τύχουμε απαντήσεως.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση που πρωτίστως ευελπιστούμε να απονέμεται ο βαθμός του Α/Β και σε μάς κατά την διάρκεια της θητείας μας και όχι μόνο ως απονεμητικά καταληκτικός με την αποστρατεία μας ως μέχρι σήμερα προβλέπεται.

Για ότι νεώτερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε!"