Βαραγκούλης Αντώνιος: Παρατηρήθηκε μία παρερμηνεία στον τρόπο χορήγησης της άδειας που δικαιούνται οι συνάδελφοι λόγω γέννησης διδύμων ή πολυδύμων

Βαραγκούλης Αντώνιος: Παρατηρήθηκε μία παρερμηνεία στον τρόπο χορήγησης της άδειας που δικαιούνται οι συνάδελφοι λόγω γέννησης διδύμων ή πολυδύμων

Παρατηρήθηκε μία παρερμηνεία στον τρόπο χορήγησης της άδειας που δικαιούνται οι συνάδελφοι λόγω γέννησης διδύμων ή πολυδύμων. Ειδικότερα στην περίπτωση των διδύμων οι συνάδελφοι δικαιούνται συνολικά 15 μήνες άδεια ανατροφής τέκνου, οι οποίοι χορηγούνται είτε συνεχόμενα είτε, αν το επιθυμεί ο συναδέλφους, σπαστά, δηλαδή μπορεί να λάβει αρχικά το 9μηνο και εν συνεχεία το υπολειπόμενο 6μηνο όταν το αιτηθεί. Ανάλογη ισχύ έχει η παραπάνω ερμηνεία και σε περίπτωση γέννησης πολυδύμων όπου για κάθε πλέον του πρώτου μωρού δικαιούνται επιπλέον 6 μήνες άδειας ανατροφής όπως αναγράφεται και στο παρακάτω έγγραφο.

*Με νομοθετική ρύθμιση οι αστυνομικοί μπορούν να λάβουν την άδεια ανατροφής μέχρι να φτάσουν τα τέκνα την ηλικία των έξι (6) ετών

Τα δικαιώματα των συναδέλφων είναι αναφαίρετα και ουδείς έχει το δικαίωμα να τους επιβάλλει τον τρόπο λήψης της άδειας ανατροφής τέκνου

Βαραγκούλης Αντώνιος,
Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Υ.Θ.
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος ΕΚΑ