Βασική και Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Security στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΞΙΑ

Βασική και Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Security στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΞΙΑ

Ο κλάδος των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας (Security) γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη στην χώρα μας, η οποία όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Το επάγγελμα του Security από το 2012 έχει πάψει να ασκείται με μια απλή δήλωση στην Αστυνομία, αλλά γίνεται μετά από ειδική εκπαίδευση και κρατική πιστοποίηση. Η εκπαίδευση διαρκεί 105 ώρες και γίνεται σε πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Οι απόφοιτοι στη συνέχεια πιστοποιούνται σε κρατικές εξετάσεις που διοργανώνονται 3-4 φορές τον χρόνο από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Έτσι καταλήγουμε να έχουμε ένα κρατικά πιστοποιημένο επάγγελμα το οποίο αποτελεί οδηγό και για άλλα επαγγέλματα.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΞΙΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα για τις συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις. Βρίσκεται στο Κερατσίνι-Πειραιά και οι καταρτιζόμενοι του προέρχονται απ’ όλη την Ελλάδα. Προσφέρει το βασικό πρόγραμμα 105 ωρών το οποίο οδηγεί στην πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ/ΕΟΠΠΕΠ, είτε στην τάξη είτε εξ’ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας e-learning. Επίσης προσφέρει τα παρακάτω εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία έχουν απήχηση στην αγορά εργασίας: 1) Αρχιφύλακες-Επόπτες (ειδικά καθήκοντα αυτών των θέσεων), 2) Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων (κώδικας ISPS, απαραίτητος για εργασία σε λιμενική εγκατάσταση), 3) X-ray Screener (εισαγωγή στον έλεγχο ύποπτων αντικειμένων), 4) VIP Protection – Basic Level (εισαγωγή στην προστασία προσώπων), 5) Α’ Βοήθειες – Basic Life Support (πιστοποίηση από το European Resuscitation Council), 6) Α’ Ψυχολογικές Βοήθειες (αντιμετώπιση κατάστασης ψυχολογικής κρίσης), 7) Ασφάλεια και Επιτήρηση με χρήση drone (πιστοποίηση από την WUAVF).

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο κ. Χ. Δακουράς, έμπειρος εκπαιδευτής ενηλίκων και συγγραφέας του μοναδικού έντυπου βιβλίου στον κλάδο. Για τις Α’ Βοήθειες (BLS) υπάρχει συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, η οποία δίνει την πιστοποίηση του European Resuscitation Council. Τα προγράμματα χρήσης drone στην ασφάλεια και διάσωση γίνονται σε συνεργασία με την World UAV Federation – Hellenic Chapter.

Οι καταρτιζόμενοι στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΞΙΑ προέρχονται από όλες τις ηλικιακές ομάδες, και είναι άνδρες και γυναίκες από 18 έως 64 ετών, από όλη την Ελλάδα. Γίνεται αποτελεσματική διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας μέσα από career days με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών Security. Το αποτέλεσμα είναι εργασιακή απορρόφηση που αγγίζει το 100%, με υψηλό ποσοστό ικανοποίησης από τις εργασιακές συνθήκες. Παράλληλα, μεγάλες εταιρείες του χώρου της Ασφάλειας εκπαιδεύουν το προσωπικό τους στο ΑΞΙΑ είτε πρόκειται για βασική εκπαίδευση είτε για κάποια εξειδίκευση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.kek-axia.gr/index.php/seminaria/security.