Β.Ο.Ε.Α.: Κίνδυνοι, κατάσταση που επικρατεί, πρόταση μας για βελτίωση!

Ε.ΝΑ. «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»
Β.Ο.Ε.Α.: Κίνδυνοι, κατάσταση που επικρατεί, πρόταση μας για βελτίωση!

Ακολουθεί η πρότασή μας προκειμένου να ξεφύγει από το “τελμα” στο οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το Β.Ο.Ε.Α.[η λεγόμενη προικοδότηση].

Σημειώνεται ότι η παρακάτω πρότασή μας υποβλήθηκε προς συζήτηση στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., πλην όμως με ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν τέθηκε προς συζήτηση.

Για το θέμα αυτό θα υπάρξει σύντομα ξεχωριστή σχετική ανακοίνωσή μας , προκειμένου να ενημερωθούν τα Σωματεία για τη κατάσταση που επικρατεί στο Ανώτατο θεσμικό όργανο της Ομοσπονδίας μας.

Το ΒΟΕΑ αποτελεί έναν «κουμπαρά» στο οποίο επί 25 χρόνια τα στελέχη που προέρχονται από το Ταμείο της πρώην Χωροφυλακής τοποθετούν υποχρεωτικά χρήματα για τα τέκνα που έχουν, έτσι ώστε αυτά να έχουν μία στήριξη όταν ενηλικιωθούν. Εκτός του ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ικανοποίηση των αιτήσεων απόδοσης των δικαιούμενων εξαυτού χρημάτων από τα Μετοχικά Ταμεία, το έτος απόδοσης αυξήθηκε στα χρόνια της κρίσης στο 25ο έτος ηλικίας του τέκνου,

Οι προαναφερόμενοι μέτοχοι μας ασφαλίζουν τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Ν. 1329/1983 χωρίς διάκριση φύλου, με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους. Για το λόγο αυτό καταβάλλεται μηνιαία κράτηση υπέρ Μ.Τ. (για ΒΟΕΑ) που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια η κράτηση αυτή παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του τέκνου.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, πιστεύουμε ότι η πολιτική του ΒΟΕΑ επιβάλλεται να τροποποιηθεί άμεσα για τους παρακάτω λόγους.

Λόγοι και κίνδυνοι:

α) Δεν έχει εισέτι αλλάξει για όλα τα Μετοχικά ο τρόπος λειτουργίας του ΒΟΕΑ ως ένας ανεξάρτητος λογαριασμός με δικό του αποθεματικό κεφάλαιο από τις ατομικές καρτέλες-εισφορές των παιδιών των μετόχων – μερισματούχων, με αποτέλεσμα οι μηνιαίες κρατήσεις – εισφορές που παρακρατούνται, πολλές φορές να καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου και όχι για τον σκοπό που αποδίδονται!

β) Μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων και κατ’ επέκταση, των μερισμάτων του Ταμείου, μειώθηκε κατά πολύ το χορηγούμενο βοήθημα, το οποίο κατά την άποψή μας και τη συνάρτηση απόδοσης με το χρονικό διάστημα που διενεργούνται οι κρατήσεις συνυπολογιζόμενης της «φθοράς» του χρήματος από τις μακροχρόνιες πληθωριστικές τάσεις που επικρατούν, είναι ελάχιστη και κατά την άποψή μας δεν καλύπτει πλέον ούτε την ανταποδοτική επιστροφή των κρατήσεων αυτών.

γ) Δηλαδή, ενώ το Ταμείο αποκομίζει πολλαπλάσια οφέλη της ρευστότητας από την είσπραξη των εισφορών των χιλιάδων μελών του, η απόδοση που προσφέρει, πάντα στη συνάρτηση χρόνου απόδοσης του βοηθήματος με τις κρατήσεις, είναι χαμηλή και ασύμφορη με για τα μέλη του!

δ) Ο κίνδυνος που ελλοχεύει αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή είναι τα φαινόμενα της συστηματικής αποχώρησης από το Ταμείο των μελών του, γεγονός που θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του ΒΟΕΑ.

ε) Είναι ανεπίτρεπτο να δίδεται το εν λόγω επίδομα που αναφέρεται ως οικονομικής αυτοτέλειας στο 25ο έτος της ηλικίας, όταν η οικονομική αυτοτέλεια, αλλά και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται τη βοήθεια να είναι στο 18ο έτος της ηλικίας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε:

α) Άμεση απεξάρτηση-απεμπλοκή του ΒΟΕΑ από τα Μετοχικά Ταμεία, με τη δημιουργία ενός αυτόνομου ειδικού λογαριασμού, όπου θα μεταφερθούν ως αποθεματικό όλες οι μέχρι σήμερα εισφορές των μετόχων-μερισματούχων που εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορές σε αυτόν.

β) Λειτουργία το εν λόγω ειδικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα πρότυπα και τη βάση υπολογισμού της μελλοντικής αξίας-μοντέλου ασφαλειών ζωής ιδιωτικού τομέα του συνόλου των εισφορών που θα κληθεί να πληρώσει για το εν λόγω βοήθημα.

γ) Να γίνει αναλογιστική μελέτη, ώστε α διαπιστωθεί η βιωσιμότητα του εν λόγω λογαριασμού.

Ε.ΝΑ.

«Ενωμένοι Αστυνομικοί»

enathess.gr