Γιάννης Σταμούλης: Περί εκδόσεων Διαταγών

Γιάννης Σταμούλης: Περί εκδόσεων Διαταγών

" Διεύθυνση είναι η τέχνη της εκτελέσεως έργου υπό άλλων ατόμων" σημειώνει το μακρινό 1965 ο πολυγραφότατος αείμνηστος  Επιπυραγός Ηλία Μπέτσιος στο  κορυφαίο και αξεπέραστο βιβλίο, πυροσβεστικής στρατηγικής και τακτικής, "Επιστημονική Πυροσβεστολογία".

Στο βιβλίο βρίσκουμε  πολύτιμα ψήγματα διοικητικής σοφίας με διαχρονική αξία.

Σε ελεύθερη απόδοση  μεταφέρουμε πως με εξαιρετικό τρόπο μεταξύ των άλλων, περιγράφει το σημαντικό ζήτημα  για το διοικητικό μηχανισμό "περί εκδόσεων διαταγών".

Η διαταγή είναι ένα σημαντικό μέσο διεύθυνσης. Είναι μια εντολή που μέσο αυτής  προκαλείται, τροποποιείται ή  διακόπτεται. μια ενέργεια, προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης.

Η διαταγή πρέπει να είναι επιβλητή και θα ήταν αστήρικτη η θέση του διατάκτη αν δεν υποστηριζόταν και από την πρόβλεψη κυρώσεων για την μη εφαρμογή της.

Είναι σημαντικό να δίδονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στους υφισταμένους για τους λόγους που επιβάλλουν μια διαταγή,διότι όσο καλύτερη πληροφόρηση έχουν, τόσο ευχερέστερα και αποτελεσματικότερα θα την εκτελέσουν. Ο Προϊστάμενος που εξηγεί στους υφισταμένους του τα κίνητρα των αποφάσεων έχει ισχυρότατη επίδραση σε αυτούς.

Το αν μια διαταγή είναι συγκεκριμένη ή γενική εξαρτάται από την προτίμηση του Προϊστάμενου και από την ικανότητά του να προβλέπει όλες τις περιστάσεις που συνοδεύουν μια ενέργεια αλλά και από την ανταπόκριση των υφισταμένων.

Οι Προϊστάμενοι που  τρέφουν  μια αρνητική στάση στην μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προτιμούν την έκδοση συγκεκριμένων διαταγών, αφού προφανώς αισθάνονται ότι έχουν στο μυαλό τους όλα όσα πρέπει να γίνουν και τον καλύτερο τρόπο επίτευξης. Οι συγκεκριμένοι επιθυμούν της διεξαγωγή των καθηκόντων τους με ορισμένο τρόπο και προτιμούν την στενή διεύθυνση των υφισταμένων τους.

Όπου δεν είναι όμως δυνατή η πρόβλεψη όλων των παραμέτρων που θα επηρεάσουν μια ενέργεια, οι διαταγές είναι προτιμότερο να είναι γενικές.

Ο Προϊστάμενος δεν μπορεί να εκδίδει από "απόσταση"συγκεκριμένες διαταγές για μια  αποστολή που  διεξάγεται μακριά, και δεν έχει προσωπική διεύθυνση και δεν έχει γνώση της συνολικής εικόνας.

Σε αυτό το σημείο σε μια επιχείρηση μπορεί να δοθούν γενικές διαταγές, πχ σε μια πυρκαγιά, "εκκενώσατε το κτίριο" ή "ελέγξτε το πίσω μέρος του κτιρίου", διότι ο Επικεφαλής Αξιωματικός δεν διαθέτει χρόνο να καθορίσει συγκεκριμένα πως πρέπει να διεξαχθεί μια διαταγή και διότι οι γενικές διαταγές παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι απευθύνονται σε εκπαιδευμένους Πυροσβέστες

Βέβαια και με τις γενικές διαταγές η επίβλεψη τους πρέπει να είναι όσο στενή και ευρεία επιβάλλεται για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη έκβαση της επιχείρησης και σαφώς να τροποποιούνται οι διαταγές αν απαιτηθεί.

Οι διαταγές που δίνει ο Αξιωματικός, προκύπτει από αρμοδιότητα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις της Υπηρεσίας. Τα εσωτερικά όρια της αρμοδιότητας προκύπτουν επειδή στην πράξη  μια διαταγή είναι τόσο αποτελεσματική όση είναι η  προθυμία των υφισταμένων να συμμορφωθούν με αυτή.

stamoylis.blogspot.com