Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στις παγίες των Υπηρεσιών, πως θα πληρωθούν οι Συνάδελφοι;

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝ.Α.
Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στις παγίες των Υπηρεσιών, πως θα πληρωθούν οι Συνάδελφοι;

Όλο το συνδικαλιστικό Κίνημα βρίσκεται σε αναβρασμό με το θέμα ρευστότητας που έχει προκύψει στις παγίες των Υπηρεσιών και ενώ οι περισσότεροι συνδικαλιστές προσπαθούν ανά την Ελλάδα, να λύσουν τα προβλήματα των Συναδέλφων και των Υπηρεσιών τους, η παράταξη «λόμπι» που διοικεί τη ΠΟΑΣΥ παινεύετε ότι τα έχει λύσει όλα.

Βρισκόμενοι σε σύγχυση και μη γνωρίζοντας τα βασικά της νομοθεσίας, αλλά και πως λειτουργούν οι Διαχειρίσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών, με ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο Νόμο 4497/2017, «περιλαμβάνεται η νομοθετική ρύθμιση για την επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης – ενταλματοποίησης των δαπανών, όπως ακριβώς ζητήθηκε από την Ομοσπονδία μας στην παραπάνω συνάντηση της με τον Αναπληρωτή Υπουργό.

Με τις εν λόγω διατάξεις, όλοι οι διαχειριστές, καλούνται να υποβάλλουν δαπάνες αξίας ίσης ή κατώτερης των 2.500,00 € (άνευ ΦΠΑ), χωρίς να απαιτούνται πλέον Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας αλλά και Ποινικά Μητρώα σε Α.Ε. και Ο.Ε., καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την πλειοψηφία των δαπανών που παρέμεναν στις Διαχειρίσεις όλης της χώρας, αφού το μεγαλύτερο μέρος των προμηθευτών αδυνατούσε να προσκομίσει αυτά τα πιστοποιητικά, με αναδρομική ισχύ μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις.»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση έλυσε ένα μέρος του προβλήματος, που δεν επηρεάζει σημαντικά τη ρευστότητα στις παγίες των Υπηρεσιών, δηλαδή έλυσε το πρόβλημα ώστε οι δαπάνες να είναι σύννομες σχετικά με τη φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και το ποινικό μητρώο.

Αυτό όμως δίνει λύση στο 20% περίπου της ρευστότητας των διαχειρίσεων, καθόσον το 80% των δαπανών αυτών είναι επί πιστώσει, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από τις παγίες των Υπηρεσιών, αλλά μέσω ενταλμάτων, γι αυτό τις λέμε «επί πιστώσει»..

Σε καμία περίπτωση όμως δεν λύθηκε το πρόβλημα ρευστότητας των Διαχειρίσεων, λόγω της μη ενταλματοποίησης των υπομνημάτων.  Για την σύνταξη των υπομνημάτων (για όσους γνωρίζουν) δεν απαιτούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά που προαναφέραμε!

Η μη ενταλματοποίηση οφείλεται σε άλλους λόγους και δεν επηρεάζεται διόλου από τις λύσεις που έδωσε η νομοθετική ρύθμιση του Ν.4497/2017.

Οι προτάσεις μας για την λύση του προβλήματος αυτού έχουν υποβληθεί και αγωνιζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή.

Μόνο αν λυθεί το πρόβλημα της  ενταλματοποίησης των υπομνημάτων των συναδέλφων, τότε θα λυθεί αυτόματα και το  πρόβλημα της ρευστότητας στις Διαχειρίσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών,  διότι σχεδόν το 99% των υπομνημάτων είναι μετρητά τα οποία δόθηκαν ως προκαταβολές στους συναδέλφους που μετακινήθηκαν και επιστρέφονται στις Διαχειρίσεις κατά την εκκαθάριση των υπομνημάτων.  

Έτσι θα υπάρχει ρευστότητα στις Διαχειρίσεις των Υπηρεσιών και θα μπορούν να συνεχίσουν να δίνονται οι δικαιούμενες προκαταβολές στους μετακινούμενους συναδέλφους, οι οποίοι με όλη αυτή την κατάσταση- σε κάποιες των περιπτώσεων- έχουν περιέλθει σε ανέχεια. 

Συνεχίζουμε καθημερινά να εντοπίζουμε προβλήματα, υπηρετώντας το σκοπό του Συνδικάτου, την αλληλεγγύη με τον συνάδελφο που υποφέρει, που δοκιμάζεται. Είμαστε δίπλα του και δεν σταματάμε να ελέγχουμε τη Διοίκηση όταν δημιουργεί ή δεν λύνει τα θέματα που δημιουργούνται! Συναντιόμαστε με τους αρμόδιους και προτείνουμε ή προωθούμε λύσεις.

Δεν σταματάμε να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας σε όλους τους Αστυνομικούς.

Για εμάς πρώτα είναι ο Συνάδελφος!

ΕΝ.Α.

«πρώτα ο Συνάδελφος»