Δείτε πίνακα με παρατηρήσεις για τις αναδρομικές κρατήσεις των Αστυνομικών

ΕΙΚΟΝΑ
Δείτε πίνακα με παρατηρήσεις για τις αναδρομικές κρατήσεις των Αστυνομικών

Από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας που αναγράφει συγκεντρωτικά τις αναδρομικές κρατήσεις στη μισθοδοσία των Αστυνομικών για την κύρια σύνταξη καθώς και για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δείτε και τις χρήσιμες παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνει ο πίνακας:

200-2-156d