Δείτε που τοποθετούνται οι Αστυνομικοί Διευθυντές

Δείτε που τοποθετούνται οι Αστυνομικοί Διευθυντές
Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις – μεταθέσεις των Αστυνομικών Διευθυντών στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα: