Δείτε στο Policenet.gr ποιοι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές προάγονται

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δείτε στο Policenet.gr ποιοι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές προάγονται

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, την 24 Ιουλίου 2019, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.2, 29 παρ.1 περίπτ. β΄, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, μετά τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :
 
1.  236815 Κονσολάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

2.  245042 Σταματίου Αλέξανδρος του Μιχαήλ

3.  241942 Μπούμης Ιωάννης του Γεωργίου

4.  241251 Τσιαπόκης Σεραφείμ του Αθανασίου

5.  238528 Σαράτσης Βασίλειος του Θεοδώρου

6.  241414 Δήμος Γρηγόριος του Ευαγγέλου

7.  238949 Μαστραντωνάκης Γεώργιος του Δημητρίου

8.  242619 Γόνης Βασίλειος του Θεμιστοκλή

9.  238227 Καταραχιάς Δημήτριος του Αθανασίου

10.  241101 Σιώρος Κωνσταντίνος του Πολύκαρπου

11.  238623 Γαλαζούλας Δημήτριος του Νικολάου

12.  241122 Σπυριδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

13.  244446 Δεληγιάννης Δημήτριος του Αριστείδη

14.  240403 Καμούτσας Γρηγόριος του Νικολάου

15.  241574 Γαραντωνάκης Τίτος του Αντωνίου

16.  242123 Σουλιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

17.  242972 Κιτσόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

18.  240246 Δημητρακόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου

19.  240775 Μουρτζίνος Ευάγγελος του Χαριλάου

20.  238983 Νικοπολίδης Ιωάννης του Ραφαήλ

21.  241306 Φάλκου Πηνελόπη του Γεωργίου

22.  239511 Πέτρου Νικόλαος του Κωνσταντίνου

23.  241106 Σκολαρίκης Σπυρίδων του Μαργαρίτη

24.  245172 Χαλυβόπουλος Γεώργιος του Θεόφιλου

25.  243694 Σγούρδος Αντώνιος του Κωνσταντίνου

26.  239141 Σαλούκας Βασίλειος του Σταύρου

27.  244921 Παππάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου

28.  243475 Παναγιώτου Εμμανουήλ του Γραμματά

29.  241408 Βρούβας Αναστάσιος του Γεωργίου

30.  239873 Μπαριτάκης Εμμανουήλ του Παύλου

31.  243787 Στεφανίδης Στέφανος του Σάββα

32.  244649 Κοτσιφάκης Γεώργιος του Μιχαήλ

33.  243906 Τσιγαρίδης Βασίλειος του Γεωργίου

34.  241611 Δασκαλόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη

35.  244199 Μπράβος Γεώργιος του Ευαγγέλου

36.  244938 Παυλακίδης Νικόλαος του Βέργου

37.  240307 Ζαχάρης Γεώργιος του Ιωάννη