Δείτε στο Policenet.gr τις θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2019

Δείτε στο Policenet.gr τις θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2019

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανήρτησε στην ιστοσελίδα της τις θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2019:

Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2019