Δείτε στο Policenet.gr όλες τις θέσεις για τις Τακτικές Μεταθέσεις των Υπαστυνόμων και των Αστυνόμων Β΄

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Δείτε στο Policenet.gr όλες τις θέσεις για τις Τακτικές Μεταθέσεις των Υπαστυνόμων και των Αστυνόμων Β΄

Εστάλη σήμερα στις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. η Διαταγή με τις θέσεις για τις τακτικές μεταθέσεις των Κατώτερων Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. (Υπαστυνόμων και Αστυνόμων Β΄ ).

Όπως επισημαίνεται στην αρχή της διαταγής οι συγκεκριμένες κενές κατά βαθμό οργανικές θέσεις, αποφασίστηκε από το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεω, ότι θα πρέπει να καλυγθούν κατά τις ετήσεις τακτικές μεταθέσεις του τρέοχντος έτους.

Δείτε όλη τη διαταγή:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

στη σελίδα 2 του εντύπου αίτησης (Μ-4)

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο