Δείτε στo Policenet.gr τις θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων έτoυς 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ
Δείτε στo Policenet.gr τις θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων έτoυς 2020

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανήρτησε στην ιστοσελίδα της τις θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2020

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των συμπληρωματικών μεταθέσεων για το έτος 2020 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος