Δείτε τις θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2020

Δείτε τις θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2020

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 301/4/17

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2020 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος