Δείτε τους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές που παίρνουν προαγωγή

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δείτε τους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές που παίρνουν προαγωγή

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 2 Νοεμβρίου 2018, μετά από πρόταση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

 


Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. β ́, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 41 παρ.3 του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Ι. Κ α τ’ ε κ λ ο γ ή

1. 241729 Καραπαπάς Κωνσταντίνος του Ηλία
2. 240797 Μπαμπαράκος Αναστάσιος του Ιωάννη
3. 244762 Μηλιώτης Χρήστος του Δημητρίου
4. 238075 Παπαδάκος Παναγιώτης του Θεοδώρου
5. 238656 Παπαποστόλου Χρήστος του Κυριάκου
6. 237106 Τετράδης Χαράλαμπος του Δημητρίου
7. 238132 Τσίμπρης Ιωάννης του Γεωργίου
8. 239573 Πιπέρης Ευάγγελος του Χρήστου
9. 245048 Σταυρακάκης Ιωάννης του Σταύρου
10. 239772 Λιανουδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
11. 241736 Καρτάλης Παναγιώτης του Γεωργίου
12. 230791 Ζούζουλας Αριστομένης του Γεωργίου
13. 240773 Μουντζούρης Βασίλειος του Δημητρίου
14. 243333 Μπασμπανάς Γεώργιος του Δημητρίου
15. 241548 Βαζούρας Ηλίας του Σωτηρίου
16. 243704 Σέρτης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
17. 242033 Παπαφιλίππου Χρήστος του Γεωργίου
18. 240370 Κακούσης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
19. 241892 Μίχος Βλάσιος του Κωνσταντίνου
20. 239853 Καλαμπόκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου
21. 243770 Σταματέλλος Ιωάννης του Σπυρίδωνα
22. 236068 Κατσικαντάμης Χαράλαμπος του Δημητρίου
23. 244339 Βάμβουκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
24. 238105 Παπαδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
25. 244135 Μπιτσακάκης Λυκούργος του Μιχαήλ
26. 242203 Τσιμπογιάννης Νικόλαος του Ξενοφώντα
27. 239322 Μουσελίμης Βασίλειος του Κωνσταντίνου
28. 239015 Λινάρδος Ευάγγελος του Σπυρίδωνα
29. 244960 Πλατιάς Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους
30. 239765 Τζεφεράκος Παναγιώτης του Δημοσθένη
31. 241482 Χαβδούλας Απόστολος του Παναγιώτη
32. 240652 Λιάρος Δήμος του Αθανασίου
33. 242187 Τσάμπηρας Δημήτριος του Λυκούργου
34. 239124 Μπιλιάλης Στυλιανός του Βασιλείου
35. 243224 Μαρρές Λουκάς του Γεωργίου
36. 241327 Φούρλας Δημήτριος του Νικολάου
37. 243852 Τοπάλης Κωνσταντίνος του Λουκά
38. 243708 Σιάφης Μιλτιάδης του Αθανασίου
39. 240513 Κοκκίνης Χαράλαμπος του Ευθυμίου
40. 243116 Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου
41. 242522 Βούλγαρης Δημήτριος του Ηλία
42. 244533 Καζαμίας Εμμανουήλ του Ιωάννη
43. 238106 Κούρτης Σπυρίδων του Χαραλάμπους
44. 244542 Καλαμπόκας Αθανάσιος του Αχιλλέα
45. 244972 Ράϊκος Αθανάσιος του Θωμά
46. 241483 Χαραλαμπίδης Δημήτριος του Ιωάννη
47. 244786 Μουτσώκος Χρήστος του Κωνσταντίνου

ΙΙ. Κ α τ’ α ρ χ α ι ό τ η τ α

1. 242564 Γεωργουλάκης Λαμπρινός του Γεωργίου
2. 243405 Νίντος Στέργιος του Ελευθερίου- Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη : 42134 / 2-11-2018.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ